Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Von der Leyen - voorzitter Europese Commissie
18-07-2024

Herbenoeming van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie maakt concurrentiekracht tot eerste prioriteit.

Man in een rolstoel
16-07-2024

Dat het bedrijfsleven vorig jaar voor het eerst de doelstelling van de Banenafspraak niet heeft gehaald, komt voor VNO-NCW en MKB-Nederland niet als een verrassing. De ondernemersorganisaties geven al langer aan dat het voor werkgevers steeds moeilijker is om kandidaten te vinden.

13-11-2023

’Het is goed dat het demissionaire Kabinet met een nieuw concept wetsvoorstel de vaart wil houden in het opstellen van wetgeving rond het zelfstandig ondernemerschap. Een belangrijk deel van de concept maatregelen vloeit hierbij voort uit wat eerder door sociale partners is voorgesteld vanuit het SER-MLT-advies. Dit neemt niet weg dat VNO-NCW en MKB-Nederland ook grote zorgen hebben over onderdelen van de nieuwe concept wet die kunnen leiden tot hernieuwde onzekerheid in de markt bij zowel zelfstandigen als opdrachtgevers. Dat en meer schrijven ze in hun inbreng bij de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel.

08-11-2023

In de financieel-economische keuzes van de politieke partijen is weinig oog voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dat valt op te maken uit de doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau.

03-11-2023

Samen Digitaal Veilig heeft het NIS2 Keurmerk gelanceerd. Hiermee kunnen bedrijven volgend jaar aantonen dat zij aan de NIS2-wetgeving voldoen.

02-11-2023

Doel is de overgang beter bespreekbaar te maken op de werkvloer en handvatten te bieden voor ondersteuning van vrouwen met klachten.

02-11-2023

De woensdag gepresenteerde investeringsplannen van de netbeheerders zijn fors. In totaal wordt voor 8 miljard geïnvesteerd in het elektriciteitsnet komende jaren. Dat is een goede zaak en keihard nodig. Maar naast geld is er ook meer technisch personeel nodig. Zorgen zijn er over het vooruitschuiven in de tijd van grote infrastructurele projecten.

01-11-2023

Uit een verkiezingsenquête onder ondernemers blijkt dat de meerderheid van de ondernemers zeer bezorgd is over de Nederlandse politiek.

30-10-2023

De Tweede kamer heeft op de laatste vergaderdag voor het verkiezingsreces ingestemd met een amendement om al in 2024 zo’n 55 miljoen extra te investeren in de aanpak van netcongestie. Een resultaat van een gezamenlijke lobby van netbeheerders, MKB-Nederland en VNO-NCW.

27-10-2023

Drinkwaterbedrijf Vitens en MKB-Nederland helpen samen ondernemers bewuster en duurzamer om te gaan met drinkwater.

27-10-2023

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland heeft gisteren de petitie ‘Wij willen werken’ van de Oogvereniging, Visio Foundation en het Bartiméus Fonds in ontvangst genomen. Met deze petitie roepen zij werkgevers op om mensen die slechtziend of blind zijn een kans op werk te bieden.

26-10-2023

‘De huidige aanpak van het kabinet met o.a. het Programma Verduurzaming Industrie, de maatwerkafspraken en het Actieplan voor het zogenoemde Cluster 6 werpt zijn vruchten af’, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving.

26-10-2023

Ter verhoging van onze economische weerbaarheid en behoud van innovatieve maritieme sector op wereldniveau hebben overheid en bedrijfsleven vandaag een belangrijke stap gezet.

25-10-2023

We hebben als Nederland een sterke maakindustrie die essentieel is voor ons toekomstige verdienvermogen, voor onze geopolitieke onafhankelijkheid en voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaatprobleem.

25-10-2023

We moeten ons niet in slaap laten sussen door de sterke digitale positie van Nederland in Europa en de progressie die we maken. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de voortgangsrapportage van de kabinetsstrategie Digitale Economie van het ministerie van EZK.

23-10-2023

Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren.

18-10-2023

Met het oog op de verduurzaming van bedrijven is het keihard nodig dat het bestaande net zo goed mogelijk wordt benut en uitbreiding en verzwaring van het stroomnet fors worden versneld. Het overal overvolle stroomnet vraagt om nieuwe creatieve oplossingen en het is goed dat overheid, netbeheerders en installateurs daarmee nu aan de slag gaan, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de vergaande plannen die minister Jetten van Klimaat en Energie vandaag met de netbeheerders heeft gepresenteerd. Zij roepen op om alles in het werk te stellen om toegang tot het stroomnet te verbeteren.

17-10-2023

De Tweede Kamer heeft vandaag een aantal goede moties met aandacht voor ondernemerschap en mkb aangenomen.