Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
ouderen-pensioen
20-02-2024

Het is zeer goed nieuws dat het aantal werknemers zonder pensioenregeling flink afneemt.

natuur-stikstof
16-02-2024

De Tweede Kamer stemde deze week vóór de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

20-12-2023

Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Voor een goede werking van de wet heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een digitale tool ontwikkeld, die het afgelopen jaar in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW en een aantal brancheorganisaties is onderworpen aan een mkb-toets.

20-12-2023

‘De innovatiebox - een regeling van de overheid voor een aantrekkelijk R&D en innovatieklimaat - draagt bij aan een goed investeringsklimaat voor innovatieve activiteiten in Nederland.’ Dat blijkt uit een nieuwe evaluatie van de regeling in opdracht van de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat.

19-12-2023

Geef ondernemers met coronaschulden een tweede kans of een zachte landing. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het vandaag verschenen rapport Activeren en faciliteren van de aanjager aanpak problematische schulden ondernemers, Bruno Tideman.

19-12-2023

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is blij met de extra €30 miljoen die Invest International beschikbaar stelt om de exportmogelijkheden van het Nederlandse mkb te bevorderen, zoals vandaag in zijn aanwezigheid in Den Haag bekend is gemaakt.

15-12-2023

MKB-Nederland en het Huis voor Klokkenluiders gaan gezamenlijk ondernemers in het mkb helpen om te voldoen aan de wet bescherming klokkenluiders. Die wet verplicht organisaties met 50 tot 249 werknemers vanaf 17 december een interne meldregeling te hebben.

12-12-2023

Ondernemersorganisaties gaan samen met de Benelux Unie de belangrijkste handelsbarrières in de Benelux aanpakken voor het mkb.

08-12-2023

MKB-Nederland en VNO-NCW en LTO Nederland betreuren het dat de vakbonden niet met hen en het ministerie van SZW verder willen praten over de toekomst van de regeling voor vervroegde uittreding.

07-12-2023

Beslissing Rijk niet langer vrijstellingsregeling C-rijbewijs voor elektrische bestelauto te gedogen is onaangename verrassing.

07-12-2023

‘Richt het arbeidsvoorwaardenoverleg weer beter op de uitdagingen op lange termijn.'

23-11-2023

In een eerste reactie op de verkiezingen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland gisteravond alle winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen gefeliciteerd. ‘Hoewel de definitieve uitslag nog onderweg is, evenals de aantallen voorkeursstemmen, heeft zich een flinke verschuiving van het politieke landschap afgetekend’, aldus de ondernemersorganisaties.

17-11-2023

Het midden- en kleinbedrijf draagt jaarlijks voor ruim 1,5 miljard euro bij aan het lokale verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven.

16-11-2023

Financiering moet voor ondernemers in het mkb beter beschikbaar en bereikbaar worden. Om dat te bereiken hebben alle betrokken partijen hun handtekening gezet onder het nationaal convenant mkb-financiering, dat op initiatief van MKB-Nederland tot stand is gekomen.

15-11-2023

‘Aan het begin van het vierde kwartaal ziet bijna 20 procent van de ondernemers ‘onvoldoende vraag’ als voornaamste belemmering.'

13-11-2023

’Het is goed dat het demissionaire Kabinet met een nieuw concept wetsvoorstel de vaart wil houden in het opstellen van wetgeving rond het zelfstandig ondernemerschap. Een belangrijk deel van de concept maatregelen vloeit hierbij voort uit wat eerder door sociale partners is voorgesteld vanuit het SER-MLT-advies. Dit neemt niet weg dat VNO-NCW en MKB-Nederland ook grote zorgen hebben over onderdelen van de nieuwe concept wet die kunnen leiden tot hernieuwde onzekerheid in de markt bij zowel zelfstandigen als opdrachtgevers. Dat en meer schrijven ze in hun inbreng bij de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel.

08-11-2023

In de financieel-economische keuzes van de politieke partijen is weinig oog voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dat valt op te maken uit de doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau.

03-11-2023

Samen Digitaal Veilig heeft het NIS2 Keurmerk gelanceerd. Hiermee kunnen bedrijven volgend jaar aantonen dat zij aan de NIS2-wetgeving voldoen.