Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Geld-financiering mkb
11-06-2024

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd met het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden.

Europa-verkiezingen
10-06-2024

‘De uitslag van de Europees parlementsverkiezingen biedt goede basis om komende jaren te werken aan een weerbaar én economisch sterk Europa'.

11-03-2024

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! blijft ook de komende jaren ondernemers helpen bouwen aan circulaire producten en ketens.

07-03-2024

Een meer circulaire economie (CE) biedt de kans om minder afhankelijk te worden van andere werelddelen.

06-03-2024

De Tweede Kamer heeft een reeks moties aangenomen waarmee zij de regeldruk voor ondernemers wil indammen en voorkomen.

04-03-2024

De personeelstekorten in de zorg vragen om creatieve oplossingen.

29-02-2024

Er moet nodig iets gebeuren aan de manier waarop we omgaan met arbeidsongeschiktheid, want het huidige stelsel loopt vast.

29-02-2024

Een brede maatschappelijke coalitie presenteert vandaag de Uitvoeringsagenda Wonen om het enorme woningtekort in ons land in te lopen

20-02-2024

Het is zeer goed nieuws dat het aantal werknemers zonder pensioenregeling flink afneemt.

16-02-2024

De Tweede Kamer stemde deze week vóór de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

15-02-2024

Volgens ondernemers is het ondernemingsklimaat in Nederland het afgelopen jaar op veel fronten verder verslechterd. Bijna de helft van de ondernemers vindt Nederland geen aantrekkelijk land om in te ondernemen en bijna 20% overweegt een vertrek uit ons land.

14-02-2024

Voor verdere innovatie in en verbetering (van de kwaliteit van) de zorg is het cruciaal dat er snel een goed en zo veel mogelijk gestandaardiseerd systeem voor de uitwisseling van data komt. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daarom positief over de opstelling van een nationale strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (GIS) door het ministerie van VWS.

12-02-2024

‘Een beetje meer liefde voor het ondernemingsklimaat’. Die oproep doen ondernemers uit het hele land vandaag aan de Tweede Kamer.

09-02-2024

Om te zorgen dat we minder afhankelijk worden van andere werelddelen voor essentiële grondstoffen, en om schoner te produceren, zullen we onze productie op nieuwe leest moeten schoeien.

09-02-2024

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan de informateur pleiten vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeenten, gezondheidsfondsen, bedrijfsleven, de zorg en diverse maatschappelijke organisaties voor een doortastende aanpak van de groeiende gezondheidscrisis in ons land.

08-02-2024

‘Voor ondernemingen is essentieel dat volledig Engelstalige bachelors mogelijk blijven waar de arbeidsmarkt dringend behoefte aan heeft op het terrein van: beta-talent, dus studies in onder meer hightech, biosciences en healthcare. Deze opleidingen moeten ook kunnen blijven groeien,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

30-01-2024

Het kabinet moet snel werk maken van gezondheidsbevordering en sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen.

30-01-2024

Huurcontracten in de retail en horeca moeten eerlijker en evenwichtiger. De afgelopen jaren groeide het ongenoegen bij ondernemers over het veel gebruikte model Huurovereenkomst Winkelruimte dat door verhuurders verenigd in ROZ is opgesteld. Dat model leidt tot onevenredigheid in belangen en verantwoordelijkheden tussen huurders en verhuurders. Branche- en ondernemersorganisaties hebben daarom een ‘Huurdersvariant’ van het ROZ-model gemaakt, die vandaag in Nieuwspoort door voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is overhandigd aan de politiek.