Over het lidmaatschap

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Voor wie?
MKB-Nederland verbindt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (0-250 medewerkers).
We hebben twee soorten leden: brancheorganisaties en ondernemingen. Lokale verenigingen kunnen Lokaal partner worden van MKB-Nederland.
Onze lobby namens de ruim 170.000 leden is sectoroverschrijdend.


Meer informatie over het lidmaatschap?
Vul ons contactformulier in en we bellen je zo snel mogelijk terug. Wil je liever een medewerker spreken? Bel dan naar 0598-382858.


De kosten voor bedrijven

Bedrijven profiteren voor slechts € 280,- (vrij van btw, tarief 2021) per jaar* van alle voordelen van het lidmaatschap. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt de contributie over het eerste jaar na rato verrekend. Het lidmaatschap loopt per twaalf maanden en kan iedere maand ingaan. Na afloop van die periode wordt het automatisch verlengd; u hoeft hier niets voor te doen.

Bent u gevestigd in een van de regio's: Rotterdam-Rijnmond**, Den Haag, Amsterdam, UtrechtZwolle, of Limburg***; dan profiteert u ook van het lokale netwerk en de lokale belangenbehartiging van onze afdelingen aldaar. 

*In Noord-Nederland gelden afwijkende tarieven. Klik hier voor meer informatie

**Voor ondernemers aangesloten in Rotterdam-Rijnmond geldt een toeslag op de contributie voor het grote aantal activiteiten dat aangeboden wordt.

***Voor Limburg geldt dat u rechtstreeks lid wordt van MKB-Limburg. U moet zich ook daar aanmelden. Voor het lidmaatschap van deze verenigingen gelden andere tarieven en voorwaarden.

 


De kosten voor (branche)organisaties

Voor brancheorganisaties en regionale verenigingen gelden andere tarieven en andere voordelen. Wij informeren u graag. Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met u op. U kunt ook zelf telefonisch contact opnemen via 0598-382858.


Lokaal partnerschap

Een kansrijk ondernemersklimaat in uw gemeente. Dat is waar MKB-Nederland zich voor inzet. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze Lokaal Partners. Dat zijn lokale ondernemersverenigingen die met ons een samenwerking zijn aangegaan. Binnen deze samenwerking wordt de know how van MKB-Nederland optimaal gecombineerd met de ervaring en expertise van ondernemers. Wij faciliteren de lokale lobby van onze Lokaal Partners met praktische tools, informatie en onderzoeken, die onder meer via een besloten omgeving te raadplegen zijn. Met deze tools kan uw vereniging nog meer invloed uitoefenen op de gemeente. En wordt de zichtbaarheid van uw vereniging vergroot.

 

Hoe wordt mijn vereniging Lokaal Partner?

Is uw lokale ondernemerscollectief Lokaal Partner van MKB-Nederland? Bekijk hier het overzicht.
Heeft u als bestuurder van een ondernemersvereniging belangstelling om Lokaal Partner te worden? Stuur ons een e-mail. Wij bellen u zo snel mogelijk terug met meer informatie of voor een afspraak met het bestuur van uw vereniging. Wilt u liever een medewerker spreken? Bel dan naar 0598-382858.


Opzegging lidmaatschap bedrijven

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, maar kan iedere maand ingaan. U betaalt dan voor het resterende deel van het jaar. Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan verzoeken wij u dit uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar, aan ons door te geven. Voor bovengenoemde regio's kan een afwijkende opzegtermijn / periode gelden.

 

U kunt deze opzegging - schriftelijk per post of via e-mail - richten aan:
MKB-Nederland,
t.a.v. Monica van den Donker
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag

e-mail: donker@vnoncw-mkb.nl

 


Opzegging lidmaatschap (branche)organisaties

De opzegging van het lidmaatschap van een aangesloten (branche)organisatie van MKB-Nederland moet vóór 1 januari van een kalenderjaar worden gedaan en eindigt dan per 31 december van dat kalenderjaar. 
De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan
MKB-Nederland

Afdeling Verenigingsontwikkeling & Verenigingszaken
t.a.v. dhr. R. Wolthuis
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

of via e-mail: wolthuis@vnoncw-mkb.nl.