Projecten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Steeds meer ondernemers willen niet alleen groeien met hun bedrijf, maar ook actief bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Met de Rabo Duurzame Innovatieprijs willen Rabobank en MKB-Nederland pioniers op dit vlak een podium bieden voor een vliegende start en helpen van hun innovatie een succes te maken.

Blik op de toekomst, met perspectief vooruit.
Bedrijven en ondernemers hadden en hebben vooral één zorg: het bedrijf overeind houden. Nadenken over de lange termijn schiet er bij in. Toch is belangrijk ook nu het vizier op de toekomst te richten. Daarbij is goed inzicht in de financiële situatie bij verschillende scenario’s van groot belang. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met ondernemers de Toekomstcheck ontwikkeld.

Eerder stoppen met werken (RVU-MDIEU)

Op 1 januari 2021 is de RVU-vrijstelling in werking getreden waarmee werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat hier een boete tegenover staat. Daarnaast komt er een tijdelijke subsidieregeling voor maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.

Onder het motto 'loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je niet ziek van zijn' lichten MKB-Nederland en VNO-NCW ondernemers voor over de nieuwe ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte, de verschillende verzekeringsopties bij langdurige ziekte én de nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering. De website en toolkit staan inmiddels live!

Mensen met een beperking hebben niet altijd goede toegang tot winkels en horecagelegenheden. MKB-Nederland en VNO-NCW zetten zich met het programma MKB Toegankelijk in om de toegankelijkheid van mkb-bedrijven te verbeteren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten; voor ondernemers liggen hier ook veel kansen.

Nederland is ondernemender dan ooit en behoort op veel gebieden tot de absolute wereldtop. Dat is echter geen reden om achterover te leunen. Nederland kan en moet de ambitie hebben om het meest welvarende land ter wereld te worden. Start-ups zijn onmisbaar in het realiseren van deze ambitie.

RI&E goed geregeld

Gezond en veilig werken is belangrijk. De aandacht hiervoor neemt de laatste jaren gelukkig toe. De overheid stimuleert dit ook, met de verplichting voor bedrijven in Nederland om eventuele risico’s in kaart te brengen met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak te maken. Helaas heeft maar de helft van de bedrijven in Nederland een eigen RI&E. MKB-Nederland heeft een stappenplan ontwikkeld voor branches die hun eigen RI&E-dienstverlening aan ondernemers willen starten of verder verbeteren.

In samenwerking met Vakcentrum en Inretail gaat MKB-Nederland ondernemers in de non-food retail op grote schaal en doelgericht ondersteunen bij de ontwikkeling en groei van hun online verkoop. Ondernemers hebben in toenemende mate vragen en de behoefte aan advies op dit terrein.

Oranje Handelsmissiefonds

Om de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 te markeren, introduceerden MKB-Nederland, ING en KLM het ‘Oranje Handelsmissiefonds’. In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt het fonds jaarlijks aan 10 middelgrote Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om buitenlandse markten te exploreren.

Bekijk welke protocollen op jouw situatie van toepassing zijn en hoe ze in de praktijk worden toegepast.

MKB Ondernemerspanel

Via het MKB Ondernemerspanel kun je je stem laten horen over nieuwe wet- en regelgeving en actuele ondernemerschapsthema's.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Op een veilig bedrijventerrein werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer optimaal samen aan een veilige werkomgeving! MKB-Nederland stimuleert dit met het Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen (KVO-B).

De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen. Dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. In Perspectief op Werk wordt gezocht naar mogelijkheden om meer vacatures te vervullen en de arbeidsparticipatie te vergroten.

In 2026 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is de Banenafspraak. MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland informeren en inspireren hun leden rond dit onderwerp via het project ‘Op naar de 100.000 Banen’.

sinaasappel

Een gezonde levensstijl zorgt voor meer energie op de werkvloer. Het loont dus enorm voor zowel werkenden als werkgevers om bewust om te gaan met vitaliteit en gezondheid. Een vitale leefstijl is primair een zaak van werkenden, maar ook werkgevers kunnen er een belangrijke bijdrage aan leveren door vitaliteit te stimuleren en faciliteren. Samen met het ministerie van VWS zijn MKB-Nederland en VNO-NCW daarom het project Vitaal Bedrijf gestart.

Er is veel winst te behalen voor ondernemers die actief aan de slag gaan met energiebesparing. Dat is juist nu belangrijk omdat iedere kostenbesparing meetelt. Tegelijkertijd bereid je het bedrijf voor op de toekomst waarin duurzaamheid echt gaat meetellen.

 Watt je moet weten - Informatieplicht Energiebesparing

Sinds 1 juli 2019 is er een Informatieplicht Energiebesparing. De WATTjemoetweten.nl campagne van MKB-Nederland en VNO-NCW informeert ondernemers hierover en ondersteunt ze.

Betaalme.nu - tijdig betalen aan het mkb

Betaalme.nu streeft ernaar dat een betalingstermijn aan mkb-ondernemers van maximaal 30 dagen de norm wordt in het bedrijfsleven.