Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Geld-financiering mkb
11-06-2024

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd met het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden.

Europa-verkiezingen
10-06-2024

‘De uitslag van de Europees parlementsverkiezingen biedt goede basis om komende jaren te werken aan een weerbaar én economisch sterk Europa'.

07-12-2023

‘Richt het arbeidsvoorwaardenoverleg weer beter op de uitdagingen op lange termijn.'

23-11-2023

In een eerste reactie op de verkiezingen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland gisteravond alle winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen gefeliciteerd. ‘Hoewel de definitieve uitslag nog onderweg is, evenals de aantallen voorkeursstemmen, heeft zich een flinke verschuiving van het politieke landschap afgetekend’, aldus de ondernemersorganisaties.

17-11-2023

Het midden- en kleinbedrijf draagt jaarlijks voor ruim 1,5 miljard euro bij aan het lokale verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven.

16-11-2023

Financiering moet voor ondernemers in het mkb beter beschikbaar en bereikbaar worden. Om dat te bereiken hebben alle betrokken partijen hun handtekening gezet onder het nationaal convenant mkb-financiering, dat op initiatief van MKB-Nederland tot stand is gekomen.

15-11-2023

‘Aan het begin van het vierde kwartaal ziet bijna 20 procent van de ondernemers ‘onvoldoende vraag’ als voornaamste belemmering.'

13-11-2023

’Het is goed dat het demissionaire Kabinet met een nieuw concept wetsvoorstel de vaart wil houden in het opstellen van wetgeving rond het zelfstandig ondernemerschap. Een belangrijk deel van de concept maatregelen vloeit hierbij voort uit wat eerder door sociale partners is voorgesteld vanuit het SER-MLT-advies. Dit neemt niet weg dat VNO-NCW en MKB-Nederland ook grote zorgen hebben over onderdelen van de nieuwe concept wet die kunnen leiden tot hernieuwde onzekerheid in de markt bij zowel zelfstandigen als opdrachtgevers. Dat en meer schrijven ze in hun inbreng bij de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel.

08-11-2023

In de financieel-economische keuzes van de politieke partijen is weinig oog voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dat valt op te maken uit de doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau.

03-11-2023

Samen Digitaal Veilig heeft het NIS2 Keurmerk gelanceerd. Hiermee kunnen bedrijven volgend jaar aantonen dat zij aan de NIS2-wetgeving voldoen.

02-11-2023

Doel is de overgang beter bespreekbaar te maken op de werkvloer en handvatten te bieden voor ondersteuning van vrouwen met klachten.

02-11-2023

De woensdag gepresenteerde investeringsplannen van de netbeheerders zijn fors. In totaal wordt voor 8 miljard geïnvesteerd in het elektriciteitsnet komende jaren. Dat is een goede zaak en keihard nodig. Maar naast geld is er ook meer technisch personeel nodig. Zorgen zijn er over het vooruitschuiven in de tijd van grote infrastructurele projecten.

01-11-2023

Uit een verkiezingsenquête onder ondernemers blijkt dat de meerderheid van de ondernemers zeer bezorgd is over de Nederlandse politiek.

30-10-2023

De Tweede kamer heeft op de laatste vergaderdag voor het verkiezingsreces ingestemd met een amendement om al in 2024 zo’n 55 miljoen extra te investeren in de aanpak van netcongestie. Een resultaat van een gezamenlijke lobby van netbeheerders, MKB-Nederland en VNO-NCW.

27-10-2023

Drinkwaterbedrijf Vitens en MKB-Nederland helpen samen ondernemers bewuster en duurzamer om te gaan met drinkwater.

27-10-2023

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland heeft gisteren de petitie ‘Wij willen werken’ van de Oogvereniging, Visio Foundation en het Bartiméus Fonds in ontvangst genomen. Met deze petitie roepen zij werkgevers op om mensen die slechtziend of blind zijn een kans op werk te bieden.

26-10-2023

‘De huidige aanpak van het kabinet met o.a. het Programma Verduurzaming Industrie, de maatwerkafspraken en het Actieplan voor het zogenoemde Cluster 6 werpt zijn vruchten af’, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving.

26-10-2023

Ter verhoging van onze economische weerbaarheid en behoud van innovatieve maritieme sector op wereldniveau hebben overheid en bedrijfsleven vandaag een belangrijke stap gezet.