Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
ouderen-pensioen
20-02-2024

Het is zeer goed nieuws dat het aantal werknemers zonder pensioenregeling flink afneemt.

natuur-stikstof
16-02-2024

De Tweede Kamer stemde deze week vóór de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

11-10-2023

De stevige lobby van MKB-Nederland voor verbetering van de financiering van het mkb werpt zijn vruchten af. D66 en CDA kregen gisteren belangrijke toezeggingen van EZK-minister Adriaansens in het 2-minutendebat in de Kamer over Ondernemen en Financiering.

11-10-2023

Het kabinet moet nu maatregelen nemen om tempo te brengen in woningbouw, bijvoorbeeld rond financiering van nieuwbouw, om de huidige dip weer om te keren in een stijgende lijn. Ook moeten er meer locaties komen voor woningbouw. Daarnaast is er ruimte nodig voor bedrijvigheid en de circulaire economie.

06-10-2023

Jacco Vonhof, MKB-Nederland-voorzitter, volgt Mariëtte Hamer op als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Lezen en Schrijven

29-09-2023

Ruimtelijk beleid moet meer rekening moet houden met wat er nodig is voor de circulaire economie.

28-09-2023

‘Meer oog voor de mantelzorger door minder regels en goed overleg’

22-09-2023

De pogingen van de Tweede Kamer om meer aan bestaanszekerheid te doen ondermijnen tegelijkertijd de motor van diezelfde bestaanszekerheid: de bedrijvigheid in Nederland die zorgt voor de banen en de belastinginkomsten om de bijstand en de AOW te betalen.

21-09-2023

‘Een werknemer met een bruto salaris van 3.200 euro, verdient eigenlijk 4.322 euro per maand. Dat is ruim een derde meer dan wat mensen zich realiseren. Netto krijgt een werknemer daarvan 2.393 euro op zijn rekening. Als een werkgever een werknemer met een modaal salaris één euro loonsverhoging per uur wil geven, kost dit in werkelijkheid zo’n één euro tachtig. Zo’n tachtig cent gaat naar belastingen en premies.’ Dat en veel meer wordt nu glashelder dankzij de ‘betere loonstrook’ die is ontwikkeld door de Argumentenfabriek in opdracht van het Ministerie van SZW en met steun van o.a. VNO-NCW en MKB-Nederland.

19-09-2023

Reactie gezamenlijke ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland op Miljoenennota

18-09-2023

Vooruitlopend op Prinsjesdag hebben VNO-NCW en MKB-Nederland deze zomer brancheorganisaties gevraagd hoe zij naar de economie kijken. Dat is behoorlijk somber. Zo denkt de helft (50%) van de brancheorganisaties dat de economie zal verslechteren komende tijd. Slechts 8% denkt dat het beter zal worden.

13-09-2023

De Europese Commissie gaat meer aandacht besteden aan de concurrentiekracht van Europa en aan ondersteuning van het mkb. Dat is een goede zaak gezien alles wat er momenteel aan onzekerheden op bedrijven afkomt.

12-09-2023

Bedrijven die uitblinken in durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid, innovatie, diversiteit en inclusie, maken weer kans op de prestigieuze Koning Willem I Prijzen.

05-09-2023

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de recente aankondiging van het kabinet om het wapenexportbeleid per direct verder te liberaliseren

01-09-2023

Het is een goede zaak dat de Belastingdienst het versoepelde regime met betrekking tot de coronaschulden verlengt tot 1 april 2024

30-08-2023

Om op bepaalde technologieterreinen een been bij te trekken én in andere voorop te blijven lopen is het belangrijk dat een volgend kabinet vasthoudt aan het groeipad naar R&D-investeringen van drie procent van het bbp.

25-08-2023

Een brede maatschappelijke coalitie van overheden, burgers, milieuorganisaties en VNO-NCW en MKB-Nederland roept de Tweede Kamer op duidelijkheid te geven over het klimaatbeleid

24-08-2023

Het slechtste dat het demissionaire kabinet met Prinsjesdag kan doen, is opnieuw de lasten voor mkb-ondernemers verzwaren.