Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Von der Leyen - voorzitter Europese Commissie
18-07-2024

Herbenoeming van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie maakt concurrentiekracht tot eerste prioriteit.

Man in een rolstoel
16-07-2024

Dat het bedrijfsleven vorig jaar voor het eerst de doelstelling van de Banenafspraak niet heeft gehaald, komt voor VNO-NCW en MKB-Nederland niet als een verrassing. De ondernemersorganisaties geven al langer aan dat het voor werkgevers steeds moeilijker is om kandidaten te vinden.

29-02-2024

Een brede maatschappelijke coalitie presenteert vandaag de Uitvoeringsagenda Wonen om het enorme woningtekort in ons land in te lopen

20-02-2024

Het is zeer goed nieuws dat het aantal werknemers zonder pensioenregeling flink afneemt.

16-02-2024

De Tweede Kamer stemde deze week vóór de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

15-02-2024

Volgens ondernemers is het ondernemingsklimaat in Nederland het afgelopen jaar op veel fronten verder verslechterd. Bijna de helft van de ondernemers vindt Nederland geen aantrekkelijk land om in te ondernemen en bijna 20% overweegt een vertrek uit ons land.

14-02-2024

Voor verdere innovatie in en verbetering (van de kwaliteit van) de zorg is het cruciaal dat er snel een goed en zo veel mogelijk gestandaardiseerd systeem voor de uitwisseling van data komt. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daarom positief over de opstelling van een nationale strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (GIS) door het ministerie van VWS.

12-02-2024

‘Een beetje meer liefde voor het ondernemingsklimaat’. Die oproep doen ondernemers uit het hele land vandaag aan de Tweede Kamer.

09-02-2024

Om te zorgen dat we minder afhankelijk worden van andere werelddelen voor essentiële grondstoffen, en om schoner te produceren, zullen we onze productie op nieuwe leest moeten schoeien.

09-02-2024

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan de informateur pleiten vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeenten, gezondheidsfondsen, bedrijfsleven, de zorg en diverse maatschappelijke organisaties voor een doortastende aanpak van de groeiende gezondheidscrisis in ons land.

08-02-2024

‘Voor ondernemingen is essentieel dat volledig Engelstalige bachelors mogelijk blijven waar de arbeidsmarkt dringend behoefte aan heeft op het terrein van: beta-talent, dus studies in onder meer hightech, biosciences en healthcare. Deze opleidingen moeten ook kunnen blijven groeien,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

30-01-2024

Het kabinet moet snel werk maken van gezondheidsbevordering en sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen.

30-01-2024

Huurcontracten in de retail en horeca moeten eerlijker en evenwichtiger. De afgelopen jaren groeide het ongenoegen bij ondernemers over het veel gebruikte model Huurovereenkomst Winkelruimte dat door verhuurders verenigd in ROZ is opgesteld. Dat model leidt tot onevenredigheid in belangen en verantwoordelijkheden tussen huurders en verhuurders. Branche- en ondernemersorganisaties hebben daarom een ‘Huurdersvariant’ van het ROZ-model gemaakt, die vandaag in Nieuwspoort door voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is overhandigd aan de politiek.

22-01-2024

De drinkwatervoorziening staat op het spel zo waarschuwde de Inspectie Leefomgeving en Transport Nederland onlangs. Er moet volgens de inspectie veel meer tempo worden gemaakt met vergunningen voor nieuwe waterbronnen en uitbreiding van bestaande bronnen. Dat is belangrijk voor burgers, talloze ondernemers en voor bijvoorbeeld de productie van je eten of andere zaken die we allemaal dagelijks nodig hebben.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in een brief aan de Tweede kamer in verband met een komend debat over onze waterhuishouding.

22-01-2024

‘Op het gebied van digitale infrastructuur scoort Nederland nog steeds bovengemiddeld goed.

22-01-2024

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over het afnemend verdienvermogen van de Nederlandse economie. Dat schrijven de ondernemersorganisaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar debat over het verdienvermogen van Nederland.

19-01-2024

Vandaag presenteerde de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens namens het kabinet de ‘Nationale Technologiestrategie’. VNO-NCW en MKB-Nederland zien de deze strategie als een belangrijke stap om te zorgen dat Nederland op technologisch vlak een been bij trekt.

19-01-2024

‘Samen optrekken, vol door met de maatwerk- en clusteraanpak én bovenal stabiel beleid voeren.’ Dat en meer is nodig om de Nederlandse industrie snel te verduurzamen en op voorsprong te zetten volgens een gezamenlijk advies van vakbonden, werkgevers en kroonleden vertegenwoordigd in de SER.