Keuzes nodig om ruimtelijke ontwikkeling vlot te trekken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-06-2024

‘Het is goed dat de Rijksoverheid weer meer regie pakt op de ruimtelijke ontwikkeling van ons land’. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het voorontwerp van de nota Ruimte dat vandaag is gepubliceerd en dat de opmaat is voor de inrichting van ons land komende decennia.

 

Heldere keuzes en krachtige uitvoering

‘We staan de komende decennia voor grote transities waarin we moeten komen tot een circulaire, groene én innovatieve economie. We moeten de ruimtelijke ontwikkeling vlot trekken met elkaar en dit vraagt stevige coördinatie en regie. Hiervoor worden goede eerste stappen gezet in het voorontwerp’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.
‘Deze nota maakt heel helder waar de grote ruimtelijke opgaven liggen, zoals woningbouw, netcongestie, energie, circulaire economie, watervoorziening, klimaatadaptatie, landbouw en natuur. Het zal nu aankomen op heldere keuzes en een krachtige uitvoering.'

 

Nieuwe minister direct aan de slag

Met dit stuk in de hand kan de nieuwe minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening volgens de ondernemersorganisaties direct aan de slag voor de in het Hoofdlijnenakkoord aangekondigde visie op de ruimtelijke en economische structuur, die zal landen in de Nota Ruimte.

 

Ruimte voor bedrijvigheid

In het vervolg van dit traject zullen de ondernemersorganisaties aandacht blijven vragen voor het belang van ruimte voor bedrijvigheid. Dit komt steeds verder onder druk en daarmee onze brede welvaart op lange termijn.
De totale ruimte voor economie – alle industrie, lucht- en zeehavens, kantorenparken, bedrijventerreinen - neemt slechts 2,6% van het landoppervlakte van Nederland in. Op bedrijventerreinen zit 30% van de werkgelegenheid, wordt 40% van het bruto nationaal product verdiend en 60% van de uitgaven aan R&D gedaan. Daarmee zijn zij ‘de dragende muren van de economie en een fundament voor brede welvaart in het hele land’. ‘Het is essentieel dat dit goed wordt meegewogen en niet in gevaar komt door oprukkende woningbouw of dossiers als stikstof.’

 

Samenwerking met bedrijfsleven

MKB-Nederland en VNO-NCW zien graag een krachtige uitvoering -in nauwe samenwerking mét het bedrijfsleven- komende jaren. Zo moet het nationaal programma Ruimte voor Economie worden uitgevoerd, waarbij tekorten aan betaalbare bedrijfsruimte (minimaal 7.000 hectare in 10 jaar) moeten worden ingelopen en voldoende ruimte wordt gereserveerd voor duurzame energie en circulaire economie. Ook dienen kostbare bedrijventerreinen met (hogere) milieuruimte, terreinen die via het water bereikbaar zijn, en betaalbare ruimte voor (mkb-)maakbedrijven te worden beschermd in het ruimtelijk beleid. Daarnaast moeten plannen gemaakt worden voor nieuwe bedrijventerreinen.

Door voldoende woningbouwlocaties beschikbaar te stellen kunnen we zorgen dat nieuwe woningen niet de benodigde ruimte voor bedrijven verdringt, aldus de ondernemersorganisaties.