‘Einde subsidieregeling voor elektrische bestelwagens volstrekt onlogisch’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-05-2024

MKB-Nederland wil uniformiteit bij invoering zero-emissiezones.

 

Het kabinet moet ondernemers financieel blijven ondersteunen bij hun overstap naar elektrische bestelwagens. Het is onbegrijpelijk en volstrekt onlogisch dat de huidige subsidieregeling regeling eind dit jaar afloopt, terwijl begin 2025 in circa 20 gemeenten zero-emissiezones worden ingevoerd en pas een fractie van alle bestelwagens in ons land elektrisch is. Dat zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland, die morgen deelneemt aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de nieuwe zones. ‘Ondernemers willen graag de overstap maken, maar dat moet wel haalbaar en betaalbaar zijn.’

 

Van de ruim 1 miljoen bestelwagens in Nederland zijn er op dit moment slechts zo’n 25.000 elektrisch. ‘Er ligt dus nog een enorme opgave’, aldus Visser. ‘Ondernemers willen echt wel, maar de overstap vergt forse investeringen. We hebben het over kleine bedrijven, van bakkers en slagers tot installateurs en schilders met een of enkele bestelbussen, die straks nog wel hun klanten in de zero-emissiezones moeten kunnen bereiken. Een fiscale of andere financiële regeling is daarvoor een belangrijke steun in de rug.’

 

Het budget voor de huidige Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s is voor dit jaar 30 miljoen euro. De regeling ging op 23 april open, binnen twee weken was meer dan de helft van dat bedrag al ‘op’. Eind dit jaar houdt de regeling op te bestaan. Volgens Visser is meerjarig stimuleringsbeleid essentieel voor de verdere verduurzaming van het bedrijfswagenpark. In dat beleid moet ook aandacht zijn voor bijkomende investeringen zoals het aanleggen van laadinfrastructuur.

 

Uniform beleid

De invoering van zero-emissiezones brengt voor ondernemers nog veel onduidelijkheid en onzekerheden met zich mee, zegt Visser. ‘Gemeenten moeten de invoering van een zero-emissiezone vier jaar van tevoren aankondigen, maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als ze een bestaande zone aanzienlijk willen vergroten? Geldt die termijn dan ook?’ Hij wijst op het grote belang van landelijk en uniform beleid. ‘Landelijk zijn wel afspraken gemaakt over zaken als overgangs- en uitzonderingsregelingen en een aankondigingstermijn, maar gemeenten moeten zich daar dan wel aan houden en niet tussentijds zaken gaan aanpassen of van de landelijke afspraken afwijken. Wij zijn daar nog niet heel gerust op.’

 

Randvoorwaarden

In een position paper voor de Tweede Kamer somt MKB-Nederland meerdere randvoorwaarden voor de zero-emissiezones op. Zo moet vaart worden gemaakt met de opening van het al aangekondigde centrale loket bij de RDW waar ondernemers ontheffingen kunnen aanvragen. ‘Ze moeten dat ruim voor 1 januari 2025 kunnen doen om te weten waar ze aan toe zijn.’

 

Ook moet de gedoogregeling voor het verplichte C-rijbewijs worden verlengd, zodat ondernemers en medewerkers met een B-rijbewijs ook de zwaardere elektrische bestelauto’s (tot maximaal 4.250 kg) mogen besturen. ‘De huidige gedoogregeling loopt op 1 juli af. Als die niet wordt verlengd, zet dat een rem op de verdere verduurzaming van het wagenpark. Er ís al een groot tekort aan chauffeurs met een C-rijbewijs, het is kostbaar om medewerkers dat rijbewijs te laten halen én ondernemers mogen de huidige vrijstelling niet gebruiken voor nog nieuw aan te schaffen elektrische bestelauto’s. Dus zien ze van aanschaf af of moeten ze hun reeds aangeschafte bestelauto’s laten staan.’

 

Laadinfrastructuur

Visser wijst er verder op dat de laadinfrastructuur voor ondernemers op orde moet zijn: thuis, bij het eigen bedrijf én in de zero-emissiezones waar zij hun werk moeten doen. ‘Een marktkoopman moet na een dag werk wel met een opgeladen wagen weer naar huis kunnen en een elektricien moet bij spoed meteen op pad kunnen en dus thuis zijn bestelbus kunnen laden. We snappen dat netcongestie hier roet in het eten gooit, maar overheden moéten hier bij de invoering van de zero-emissiezones echt rekening mee houden.’

 

Niet aan het onmogelijke houden

 MKB-Nederland stelt dat overheden ondernemers niet aan het onmogelijke kunnen houden. ‘De staatssecretaris heeft dat zelf eerder ook gezegd en wij houden haar daaraan. Als de randvoorwaarden voor de zero-emissiezones niet op orde zijn of ondernemers kunnen door externe omstandigheden niet aan de eisen voldoen, gaan wij ervan uit dat overheden coulance zullen tonen met onder andere ontheffingen en een hardheidsclausule.’