Ondanks vooruitgang nog steeds werk aan winkel met digitalisering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-10-2023

We moeten ons niet in slaap laten sussen door de sterke digitale positie van Nederland in Europa en de progressie die we maken. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de voortgangsrapportage van de kabinetsstrategie Digitale Economie van het ministerie van EZK. Verdere en brede digitalisering is nog altijd hard nodig om bij te dragen aan een hogere productiviteit en het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energie-transitie, het betaalbaar houden van zorg en het efficiënter en duurzamer maken van mobiliteit. Ook het achterblijvende gebruik van digitale technologie in het mkb vraagt nog altijd aandacht, aldus de ondernemersorganisaties.

 

Goede ontwikkelingen

Nederland wordt steeds ‘digitaler’. In de net verschenen voortgangsrapportage staat dat inmiddels zo’n 98% van de Nederlanders toegang heeft tot gigabit-internet. Ook blijkt dat er in publiek-private programma’s zoals NL AIC/AINed (kunstmatige intelligentie) en SmartIndustry hard wordt gewerkt aan digitale innovatie en dat het aantal ICT-ers toeneemt. Dat zijn goede ontwikkelingen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Achterblijver

De voortgangsrapportage laat echter ook zien dat er op een aantal punten nog flink werk aan de winkel is. Zo is de adoptie van digitale technologie in het mkb nog altijd laag; de EU wijst er op dat hier meer potentieel in zit.  Verder is Nederland een achterblijver in het toewijzen van de voor 5G (en daarmee innovatie) zo belangrijke 3,5 Ghz-frequentie. En het aantal ICT-ers is dan wel gestegen, er is nog altijd sprake van een flink tekort.

 

Naar een nog sterkere digitale economie

Nederland is vanouds één van de Europese koplopers in digitalisering. Stilstaan is echter geen optie in een steeds verder digitaliserende wereld, zeggen de ondernemersorganisaties. In de nationale strategie voor de digitale economie heeft het kabinet ambities geformuleerd om die digitale economie verder te versterken en om als Europese koploper bij te dragen aan ‘Europe’s digital decade’, het programma waarmee de EU Europa’s positie op het digitale wereldtoneel wil verstevigen. Nederland is daarmee op de goede weg, maar met een goede mix van investeringen en faciliterend overheidsbeleid kan ons land verdere stappen maken in het realiseren van de digitale ambities, denken VNO-NCW en MKB-Nederland.