Nieuwe aanpak netcongestie komt bovenal aan op snelle uitvoering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
02-11-2023

‘De woensdag gepresenteerde investeringsplannen van de netbeheerders zijn fors. In totaal wordt voor 8 miljard geïnvesteerd in het elektriciteitsnet komende jaren. Dat is een goede zaak en keihard nodig. Nu staan namelijk meer dan 6.000 ondernemers op de wachtlijst bij de netbeheerders waardoor hun verduurzaming in de knel komt’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Andere aanpak is goed

‘Het is goed dat de netbeheerders constateren dat ze het met de oude aanpak niet gaan redden om op tijd klaar te zijn’, aldus de ondernemersorganisaties. Met een nieuwe werkwijze (Uitvoeringsagenda) willen de netbeheerders het elekrticiteitsnet sneller verzwaren en uitbreiden. Ze willen daarbij regio voor regio problemen gaan oplossen. De ondernemersorganisaties zijn verder ook blij met de plannen om de vergunningverlening fors te gaan versnellen, samen met het ministerie voor Klimaat en Energie.

 

Uitbreidingsplannen uitvoeren

De grootste slag moet volgens de ondernemersorganisaties uiteindelijk geleverd worden door een uitbreiding in de infrastructuur. Daarvoor is niet alleen veel geld nodig. Het ontbreekt vooral ook aan voldoende gekwalificeerd technisch personeel. Voor deze opgave is het zaak dat we hand in hand optrekken om het Aanvalsplan techniek dat daarvoor is gemaakt te versnellen, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Vertraging belangrijke projecten

Verder zijn er onder ondernemers zorgen over specifieke grote projecten in het land die dreigen te vertragen door de nieuwe plannen. Een aantal belangrijke projecten lijken te worden opgeschoven richting of zelfs ná 2030. Hiermee komt de opgave van delen van de industrie om CO2-neutraal te worden in 2040 in gevaar. MKB-Nederland en VNO-NCW gaan over de vervolgaanpak dan ook graag met de netbeheerders in gesprek. Het uitvoeren van plannen moet daarbij centraal staan.

 

Flexibel gebruik van het net

De ondernemersorganisaties blijven ondertussen ook met hun leden in gesprek over flexibel gebruik van het net. Ook dit levert een bijdrage om het net te ontlasten. Zo kan op bedrijventerreinen slim stroom uitgewisseld. Hiervoor is recent extra geld vrijgekomen dankzij de Tweede Kamer.