Inbreng ondernemersorganisaties op conceptwetsvoorstel zelfstandigen   

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-11-2023

’Het is goed dat het demissionaire kabinet met een nieuw concept wetsvoorstel de vaart wil houden in het opstellen van wetgeving rond het zelfstandig ondernemerschap. Een belangrijk deel van de concept maatregelen vloeit hierbij voort uit wat eerder door sociale partners is voorgesteld vanuit het SER-MLT-advies. Dit neemt niet weg dat VNO-NCW en MKB-Nederland ook grote zorgen hebben over onderdelen van de nieuwe concept wet die kunnen leiden tot hernieuwde onzekerheid in de markt bij zowel zelfstandigen als opdrachtgevers. Dat en meer schrijven ze in hun inbreng bij de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel.

 

 

Pragmatische aanpak van de SER

In het SER-advies stelden sociale partners (werkgevers, vakbonden en kroonleden) voor om rondom het zelfstandig ondernemerschap onder meer de financiële prikkels die zelfstandig werken op opdrachtbasis aantrekkelijker maken dan arbeidsovereenkomsten te beperken. De positie van kwetsbare zelfstandigen -met name aan de basis van de arbeidsmarkt- werd verder versterkt door een omgekeerde bewijslast in te voeren (het rechtsvermoeden) onder een bepaald uurtarief. Voor werkenden met onderhandelingsmacht zou er niet veel veranderen. Dit SER-advies beslechtte op pragmatische wijze de voortdurende discussie over kwetsbare zelfstandigen. Steeds complexere en gedetailleerdere wetgeving staat namelijk ver af van de praktijk van ondernemingen en werkenden en leidt tot veel discussie en onzekerheid in de praktijk. 

 

Positief over nieuw rechtsvermoeden

In hun inbreng op de concept wet reageren de ondernemersorganisaties positief op de invoering van het zogeheten rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bij een tarief onder €32,24. ‘Wij denken dat hiermee de meeste misstanden en schijnconstructies eenvoudig zijn aan te pakken en zoals ook door de SER is voorgesteld.’

 

Zorgen over andere elementen van de nieuwe wet 

Grote bezwaren hebben de ondernemersorganisaties wel over een aantal andere onderdelen van de wet die zaken zouden moeten verduidelijken over wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst of zelfstandig ondernemerschap. Ze verwachten -na consultatie van leden en experts juist meer onduidelijkheid en onzekerheid waar dit wetsvoorstel beoogt daar juist een einde aan te maken. 

 

Criterium van Inbedding 

Met name over de bepalingen over wanneer iemand ingebed zou zijn in een organisatie (en wat zou moeten leiden tot de conclusie dat iemand eigenlijk in dienst hoort te zijn) bestaan grote zorgen. Vanaf het moment dat dit element in de concept wet is ingebracht hebben VNO-NCW en MKB-Nederland hun bezwaren hiertegen geuit. ‘Het is immers bijna onvermijdelijk dat iemand die zelfstandig werkt voor een bedrijf zich iets gelegen moet laten liggen aan de organisatie. Door deze uitwerking ontstaat onsinziens grote onzekerheid bij zowel opdrachtgevers als bij veel zelfstandigen. Dit kan niet de bedoeling zijn want juist aan deze onzekerheid wilden we met elkaar een einde maken.’

 

Zo hebben ze nog enkele zorgen die in de inbreng op de concept wet nader worden uitgewerkt. Zo kent wetsvoorstel bijvoorbeeld geen overgangsrecht. De verwachting is dat ook dit zal leiden tot ongewenste gevolgen voor de praktijk. Lees hier de hele inbreng op de concept wet voor alle details.