Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
28-06-2024

Direct na het verse nieuws van de benoemingen op de Europese Top van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, de voorzitter van de Europese Raad en de Hoge Vertegenwoordiger voor Externe Betrekkingen ploft deze Blik op Europa, de laatste vóór het zomerreces, bij u in de elektronische brievenbus.

28-06-2024

Nu de Europese verkiezingsresultaten al twee volle weken achter ons liggen, zijn de volgende stappen om de nieuwe Commissie en het nieuwe Parlement in de startblokken te zetten in volle gang. In dit artikel brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en data in de komende periode.

25-05-2023

In de maarteditie van de ‘Blik op Europa’ informeerden wij u over de Nederlandse zorgen inzake de nieuwe verordening natuurherstel. In datzelfde artikel werd ook duidelijk dat het erg lastig is om collega’s uit andere landen ervan te overtuigen dat de uitwerking van de natuurherstelwet kan leiden tot conflicten met andere publieke en socio-economische belangen. Twee maanden later is de situatie veranderd.

25-05-2023

In juni zal de Europese Commissie naar verwachting een nieuwe strategie uitbrengen over economische veiligheid. Vanuit het Europese bedrijfsleven komt deze week de oproep om hierbij ook expliciet te kijken naar de rol van handel om het Europese concurrentievermogen te versterken.

25-05-2023

Het Zweeds voorzitterschap van de Raad wil het Europese concurrentievermogen een impuls geven met een nieuw Europees ‘werkmodel’ voor de interne markt. Volgens het voorzitterschap moet er een concrete jaarlijkse Europese beleidscyclus worden geïntroduceerd om verdere ontwikkeling van de interne markt en het concurrentievermogen effectiever te borgen, inclusief politieke sturing op het hoogste niveau.

25-05-2023

De Raad van Ministers van de EU heeft een positie ingenomen over het voorstel van de Commissie tot herziening van de Ecodesign verordening. Hiermee worden eisen gesteld aan producten om de duurzaamheid en circulariteit te verbeteren. Ook wordt met dit voorstel een Digitaal Product Paspoort geïntroduceerd.

25-05-2023

De Trade and Technology Council (TTC) is een trans-Atlantisch forum ter bevordering van de samenwerking op het gebied van handel en technologie gerelateerde vraagstukken. Op 30 en 31 mei vindt de volgende ministeriële bijeenkomst tussen ambtenaren van de EU en VS plaats in Zweden. Luisa Santos, plaatsvervangend directeur-generaal bij BusinessEurope, schetst welke zaken van belang zijn voor het Europese bedrijfsleven.

21-04-2023

Sinds oktober 2021 is de Europese Centrale Bank (ECB) bezig met een onderzoekstraject over de hoe en waarom van de digitale euro. Daarnaast komt de Europese Commissie in juni met wetgeving om een digitale euro mogelijk te maken. Een digitale munt zal veel gevolgen hebben voor ondernemers. Mocht Nederland overgaan tot het ‘slaan’ van een digitale munt, dan zijn de volgende criteria en uitgangspunten in onze ogen essentieel.

21-04-2023

In Nederland is het debat over de digitale euro inmiddels in alle hevigheid losgebarsten. Maar wat is de digitale euro precies? Wat hebben consumenten en winkeliers eraan? En waarom is er iets nieuws nodig? Lees hier de bijdrage van Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank (DNB), over de digitale euro.

21-04-2023

Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt over de wijze waarop de klimaatschadelijke F-gassen die bijvoorbeeld in koelinstallaties zitten uitgefaseerd kunnen worden. Specifieke onderdelen van het voorstel leggen zich toe op het tegengaan van het weglekken van F-gassen uit de producten waar deze in gebruikt worden, het terugwinnen aan het einde van de levensduur van een product en het beperken van het op de markt brengen van de schadelijkste gassen.

21-04-2023

In deze Blik op Europa richten we eerst onze blik op de toekomst. We staan stil bij de plannen om een digitale euro in te voeren. Vervolgens gaan we in op de relatie tussen de EU en China. Behalve bij de toekomst staan we zoals gebruikelijk ook stil bij een aantal Europese actualiteiten. Zo geeft deze Blik opnieuw een beeld van de veelzijdigheid van de Europese agenda in een willekeurige week.

21-04-2023

Naar aanleiding van het bezoek van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Franse president Emmanuel Macron geeft Alicia García-Herrero, senior onderzoeker bij de Brusselse denktank Bruegel en buitengewoon hoogleraar aan de Hong Kong University of Science and Technology, om een update over de relatie van de EU met China. Ze stelt dat de koelere relatie tussen de EU en China niet alleen vanuit politiek en waarden, maar ook vanuit verschuivingen in de economische relatie bezien moet worden.

21-04-2023

Op 9 mei is het Dag van Europa. Hoog tijd om over het belang van de Europese Unie (EU) te spreken, zeker nu dit samenvalt met het 30-jarig jubileum van de interne markt en de aankomende Europese verkiezingen volgend jaar! Dat doen we tijdens ons Maliecafé met de makers van de bekende 'Europa draait door' podcast. Lees meer en schrijf je in!

21-04-2023

De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zoals asbest te verminderen in het kader van het Europees kankerbestrijdingsplan. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de grenswaarde voor asbest te verlagen van 100.000 vezels/m3 naar 10.000 vezels/m3.

21-04-2023

Op 22 maart kwam de Europese Commissie met twee nieuwe voorstellen om consumenten te helpen bewustere keuzes te maken met het oog op vergroening. Het eerste betreft ‘Green claims’- de onderbouwing die bedrijven moeten leveren om te laten zien dat ze hun groene beloftes waar maken - en het tweede is het ‘Recht op reparatie’ - dat het aantrekkelijker moet maken om producten te repareren in plaats van direct nieuwe producten aan te schaffen.

21-04-2023

In het Europees Parlement (EP) is onder leiding van Rapporteur Lara Wolters (PvdA/S&D) een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor een Europese due diligence richtlijn. De officiële stemming in JURI (het juridisch comité binnen het EP) zal waarschijnlijk 24 of 25 april plaatsvinden.

21-04-2023

Naar aanleiding van het bezoek van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Franse president Emmanuel Macron vroeg Kantoor Brussel van MKB-Nederland en VNO-NCW Maaike Okano-Heijmans en Sense Hofstede van Instituut Clingendael wat de huidige stand van zaken in de relatie tussen de EU en China betekent voor het bedrijfsleven.

23-03-2023

Vanwege de Provinciale Statenverkiezingen staat de provinciale politiek deze maand in de schijnwerpers. Ook de EU speelt een belangrijke rol in de provincie. Daarom vroeg Kantoor Brussel van MKB-Nederland en VNO-NCW Eddy van Hijum naar het belang van de EU in de provincie.
Eddy van Hijum is Gedeputeerde van de provincie Overijssel en lid van het Europees Comité van de Regio’s.