Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-11-2023

In een eerste reactie op de verkiezingsuitslag stelde VNO-NCW dat het belangrijk is dat de nieuwe coalitie een stabiele meerderheid heeft, moet opereren binnen de democratische rechtsstaat en oog moet hebben voor de Nederlandse (handels)positie in de wereld en in de Europese Unie.

24-11-2023

Mendeltje van Keulen, lector Çhanging role of Europe'aan de Haagse Hogeschool, over wat er na de verkiezingen zou moeten gebeuren op een aantal Europese kernthema’s.

15-12-2022

Op 5 december was de derde ministeriële bijeenkomst tussen Amerika en de EU in het kader van de Trade and Technology Council. De TTC is een forum om beleid op onder andere handel, economie en technologie met elkaar af te stemmen.

15-12-2022

Op 6 december zijn de Europese Commissie, Europese Raad en het Europese Parlement het eens geworden over het EU ontbossingsverbod. Dit voorstel heeft als doel om producten waarbij ontbossing heeft plaatsgevonden te weren van de Interne Markt.

15-12-2022

In 2040 moet per lidstaat, per hoofd van de bevolking, het verpakkingsafval met 15 % verminderd zijn ten opzichte van 2018 (d.m.v. recycling en hergebruik). Daarnaast wil de Commissie dat alle verpakkingen volledig (op een economisch haalbare manier) recyclebaar zijn in 2030. En, om het gebruik van gerecyclede plastics te bevorderen komen er bindende streefcijfers m.b.t. de hoeveelheid gerecycled plastic in plastic verpakkingen.

15-12-2022

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen pleit voor Europese maatregelen om te voorkomen dat strategische industrie hun productie ongewenst naar de Verenigde Staten verplaatst door de hoge energieprijzen en het aangekondigde Amerikaanse verduurzamingspakket.

15-12-2022

Deze maand december verschijnt de EU-Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) in het Official Journal waarmee de CSRD haar finale vorm verkrijgt. Met de totstandkoming van de CSRD worden eerst grote ondernemingen en later ook kleine en middelgrote beursvennootschappen verplicht tot het opstellen van een duurzaamheidsverslag.

17-11-2022

Dat onze economische afhankelijkheid van onbetrouwbare partners tot forse problemen kan leiden is intussen van iedere thermostaat af te lezen. In het geval van Rusland hebben we dit helaas kwaadschiks moeten leren. Zelf heb ik jaren geleden al – destijds tot ongenoegen van velen – gepleit tegen de bouw van de gaspijplijn Nordstream 2, juist om geen zaken te doen met een regime als dat van Poetin. Dit inzicht moeten we ook toe passen op onze relatie met China. Strategische autonomie betekent voor mij dat we er als EU-lidstaten voor gaan, productie én grondstoffen zelf regelen.

17-11-2022

De Nederlandse en Europese maritieme maakindustrieën worden bedreigd door oneerlijke concurrentie uit China. Het land is nu al een grote speler in de scheepsbouw; 5 van de 10 grootste werven ter wereld liggen in China en ze gaan verder dan de (casco) bouw van container – en binnenvaartschepen. Er worden namelijk ook al cruiseschepen, hefschepen, offshore-installaties, gastankers en andere schepen gebouwd. China’s groeiende invloed zal in de toekomst alleen maar doorzetten en, als we niet uitkijken, ten koste gaan van onze eigen Europese scheepsbouwsector.

17-11-2022

De resultaten van de tussentijdse verkiezingen in Amerika zullen de betrekkingen tussen de EU en de VS niet wezenlijk veranderen. Onze betrekkingen zijn sterk vanuit economisch en politiek oogpunt, maar ze kennen ook een aantal uitdagingen en tegenwind. De nauwe coördinatie en sterke onderlinge afstemming in reactie op de Russische invasie van Oekraïne is de afgelopen maanden een hoogtepunt geweest in de trans-Atlantische betrekkingen.

17-11-2022

Er zijn toenemende zorgen over het concurrentievermogen van Nederland en de Europese Unie. Deze zorgen komen niet in de laatste plaats door de toenemende regeldruk en afwijkende nationale regelgeving van Europese normen. Zowel de Commissie als het kabinet komen met initiatieven om het ondernemersklimaat beter te beschermen in het wetgevingsproces.

17-11-2022

Je zou het bijna vergeten, maar sinds 2020 zijn de Europese begrotingsregels opgeschort. Dat begon om zeer logische redenen, omdat toen Europese regeringen alles op alles moesten zetten om hun economieën overeind te houden terwijl zij de lockdowns hadden aangekondigd. Op dat moment werd het onmogelijk en immoreel geacht om elkaar te gaan wijzen op elkaars financiële huishoudboekjes. Vervolgens vond de Russische inval in Oekraïne begin dit jaar plaats met alle economische gevolgen van dien.

17-11-2022

Met het naderende einde van het Tsjechische voorzitterschap liggen er nog een paar belangrijke sociale issues op het bord van de Europese instellingen. Eind oktober bereikte de Raad een compromis over het voorstel van de Europese Commissie voor een regeling voor platformwerk. Waar de Commissie uitging van vijf criteria met een weerlegbaar rechtsvermoeden voor de kwalificatie van hetzij werknemer, hetzij platformwerker, kwam de Raad met twee extra criteria. Eerder hadden zeven lidstaten, waaronder Nederland, het standpunt ingenomen, dat er juridische duidelijkheid moet zijn over het zijn van platformwerker of werknemer.

17-11-2022

Met het Fit for 55-pakket heeft de Europese Commissie grote stappen gezet om de CO2-uitstoot van onder andere de transportsector te verminderen. CO-2 is echter niet het enige dat voertuigen uitstoten. Op 9 november heeft de Europese Commissie de Euro 7 richtlijn uitgebracht, die de niet-CO2-uitstoot van het wegvervoer reguleert.

20-10-2022

Begin oktober vond er een Europees unicum plaats. Het was de allereerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. De Tsjechische hoofdstad Praag was gastheer van een initiatief van Emmanuel Macron: 44 landen uit Europa samen te laten optrekken om de grote grensoverschrijdende problemen te bespreken.

20-10-2022

De eerste ronde van de Europese Politieke Gemeenschap, twee weken terug in Praag, was een groot succes. Niet zozeer omdat er grote beslissingen werden genomen. Wel omdat, met uitzondering van de agressieve regimes van Rusland en Belarus, alle Europese regeringsleiders eindelijk eens met elkaar aan tafel zaten.

20-10-2022

De inkt van de vorige noodverordening is nog maar net opgedroogd, maar het volgende pakket aan maatregelen is de printer alweer uitgevlogen. Nadat de energieprijzen in de herfst van 2021 begonnen te stijgen heeft de Commissie verschillende mededelingen en wetgevende voorstellen gepubliceerd.

20-10-2022

Dinsdag 18 oktober heeft de Europese Commissie haar beleidsdoelstellingen voor 2023 gepresenteerd. Op basis van de zes prioriteiten van de Commissie-Von der Leyen zijn er 43 beleidsdoelstellingen voor 2023 vormgegeven. Kantoor Brussel van MKB-Nederland en VNO-NCW heeft per beleidsdossier een beknopte analyse en vooruitblik geschreven.