Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-05-2024

Voor u ligt de laatste Blik op Europa vóór de Europese verkiezingen van 6 juni aanstaande. De campagnes van de partijen zijn inmiddels goed op gang, bijna elke dag is er wel een boeiend debat van de Nederlandse en Europese lijsttrekkers en van andere kandidaten te volgen.

24-05-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni, is deze week het woord aan Sander Smit, lijsttrekker van de Boer Burger Beweging.

21-03-2024

In de aanloop naar de Europese agenda voor 2024-2029 hebben wij met DI (Deense werkgevers) het initiatief genomen om een ronde tafel te beleggen over één van de belangrijkste prioriteiten voor de energietransitie: het uitbouwen van betaalbare en duurzame energie-infrastructuur.

21-03-2024

Op 21 februari kwam de voorzet op aankomende wetgeving betreft digitale infrastructuur. Het pakket bestaat uit een tweetal initiatieven: een white paper betreft de digitale-infrastructuurbehoeften van Europa, en een communicatie betreffende de beveiliging en weerbaarheid van onderzeese kabelinfrastructuren.

21-03-2024

Op 15 maart heeft de Europese Commissie een reactie gepubliceerd op de recente boerenprotesten die door heel Europa op verschillende schalen zijn georganiseerd en waarvoor zij correctieve maatregelen voorstellen.

21-03-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Michiel Hoogeveen, lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van JA21.

21-03-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Bert-Jan Ruissen, lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van de SGP. 

21-03-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Gerben-Jan Gerbrandy lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van D66. 

21-03-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Bas Eickhout, lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van de PvdA en GroenLinks 

23-02-2024

Terwijl de Europese verkiezingen met rasse schreden naderen, wordt er in Brussel koortsachtig gewerkt aan de laatste wetgeving van het huidige mandaat. In deze editie nemen we u mee door recente ontwikkelingen: van goedgekeurde wetgeving die de eindstreep heeft gehaald tot dossiers die nog op hun beurt wachten.

23-02-2024

Dit nieuwe akkoord zal overschrijvingen binnen 10 seconden, zonder extra kosten, mogelijk maken binnen de EU.

23-02-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen is deze week het woord aan Anja Haga, lid van het Europees Parlement voor de ChristenUnie/EPP en lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Europese verkiezingen

23-02-2024

Een akkoord over Europese due diligence wetgeving (CSDDD) is voorlopig helaas nog niet bereikt. Vanaf het begin van dit traject hebben wij ons uitgesproken voor Europese due diligence regels omdat een zó door en door internationale materie als ketentransparantie alleen op Europees niveau zinvol geregeld kan worden. De tijd begint echter te dringen. Als men niet begin maart voor dit voorstel stemt, lukt het waarschijnlijk niet meer om dit dossier nog voor de verkiezingen af te ronden. Dit is niet wat het Nederlandse bedrijfsleven wil.

23-02-2024

Er is een akkoord bereikt over de herziening van de EU-begrotingsregels. Deze nieuwe overeenkomst vormt een essentiële stap in het aanpassen van de huidige begrotingsregels aan de nieuwe realiteit waarmee de EU wordt geconfronteerd, zoals een hoge schuldenlast en economische onzekerheid, die mede zijn ontstaan door de corona- en energiecrisis.

23-02-2024

Eurocommissaris Wopke Hoekstra heeft op 6 februari een aanbeveling gepubliceerd om de uitstoot van broeikasgassen in 2040 met 90 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Het voorgestelde klimaatdoel voor 2040 is een aanscherping van het huidige Europese klimaatbeleid.

29-01-2024

Dit is de eerste Blik op Europa in het net begonnen Europese verkiezingsjaar. In Brussel wordt koortsachtig gewerkt om de laatste wetgeving af te ronden voordat het Europese Parlement zich over twee maanden helemaal op de campagne gaat richten. Er liggen nog heel belangrijke voorstellen op tafel, waaronder de Europese wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

29-01-2024

De EU en China voeren jaarlijks overleg met elkaar over maatregelen die leiden tot betere arbeidsomstandigheden. Afgelopen 11 en 12 december vond alweer de 13e dialoog plaats in Beijing. Deze dialoog over veiligheid op het werk is een voorbeeld van hoe in de complexe relatie tussen de EU en China ook verdere samenwerking vorm kan krijgen. Het veiligheidsbewustzijn is inmiddels groot, de Chinese bedrijven nemen de Europese methodiek van veilig werken over.

29-01-2024

Han ten Broeke, voorzitter van de programmacommissie voor het VVD verkiezingsprogramma