Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-01-2024

De EU en China voeren jaarlijks overleg met elkaar over maatregelen die leiden tot betere arbeidsomstandigheden. Afgelopen 11 en 12 december vond alweer de 13e dialoog plaats in Beijing. Deze dialoog over veiligheid op het werk is een voorbeeld van hoe in de complexe relatie tussen de EU en China ook verdere samenwerking vorm kan krijgen. Het veiligheidsbewustzijn is inmiddels groot, de Chinese bedrijven nemen de Europese methodiek van veilig werken over.

29-01-2024

Dit is de eerste Blik op Europa in het net begonnen Europese verkiezingsjaar. In Brussel wordt koortsachtig gewerkt om de laatste wetgeving af te ronden voordat het Europese Parlement zich over twee maanden helemaal op de campagne gaat richten. Er liggen nog heel belangrijke voorstellen op tafel, waaronder de Europese wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

20-12-2023

Toch nog onverwacht hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese richtlijn over platformwerk. De Raad en het Europees Parlement moeten het voorlopig akkoord nog goedkeuren.

24-11-2023

In een eerste reactie op de verkiezingsuitslag stelde VNO-NCW dat het belangrijk is dat de nieuwe coalitie een stabiele meerderheid heeft, moet opereren binnen de democratische rechtsstaat en oog moet hebben voor de Nederlandse (handels)positie in de wereld en in de Europese Unie.

24-11-2023

Mendeltje van Keulen, lector Çhanging role of Europe'aan de Haagse Hogeschool, over wat er na de verkiezingen zou moeten gebeuren op een aantal Europese kernthema’s.

24-11-2023

David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Issues bij de NAVO, over wat er na de verkiezingen zou moeten gebeuren op een aantal Europese kernthema’s.

24-11-2023

Elisabeth Post, voorzitter TLN, over wat er na de verkiezingen zou moeten gebeuren op een aantal Europese kernthema’s.

24-11-2023

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben op 9 november een akkoord gesloten over de uitzonderlijk zwaarbevochten Natuurherstelverordening. Na een wetgevingsproces waarbij het wetsvoorstel meerdere stemmingsrondes ternauwernood overleefde, ligt er nu een akkoord op tafel.

24-11-2023

Op 13 november is er een voorlopig akkoord bereikt over de Critical Raw Materials Act (CMRA). De wet heeft het wetgevingsproces in ruim een half jaar doorlopen, een spreekwoordelijke recordsnelheid voor Brusselse begrippen.

24-11-2023

De onderhandelingen rondom de European Health Data Space (EHDS), zijn in volle gang. De EHDS is een voorgestelde verordening die voorziet de deling van health data op een veilige manier te vergemakkelijken en is een van de eerste van vele data spaces die de Europese Commissie voorziet te introduceren om datadeling in de EU verder te bevorderen

24-11-2023

Op 8 november presenteerde de Europese Commissie een aanpassing op de gecombineerd vervoer richtlijn. Het doel van dit voorstel is om bij het vervoer van goederen gebruik te maken van meer modaliteiten en zo minder uit te stoten dan bij wegvervoer alleen.

20-10-2023

In een zeer bewogen context – een terroristische aanslag in Brussel op de vooravond en een escalerend conflict in het Midden-Oosten – presenteerde de Europese Commissie o

20-10-2023

Op 17 oktober presenteerde de Europese Commissie haar jaarlijkse werkprogramma. Kantoor Brussel licht de belangrijkste elementen uit het programma uit.

20-10-2023

In het kader van de Green Deal heeft de Europese Commissie op 2 november 2022 een voorstel voor de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit gepresenteerd. Afgaand op het rapport van het RIVM blijkt dat het behalen van de daarin opgenomen WHO-advieswaarden in 2030 of 2035 niet haalbaar is.

20-10-2023

Op 4 oktober is er in de plenaire sessie een akkoord bereikt over de European Green Bond Standard (EU GBS). Maar wat hield die standaard ook alweer in, en wat betekent dit akkoord voor ondernemers?

20-10-2023

Op 3 oktober heeft de Europese Commissie een lijst van ‘kritieke technologieën’ gepresenteerd die essentieel zijn voor de economische veiligheid van de EU. De lijst van kritieke technologieën is een uitwerking van de Europese strategie voor economische veiligheid die deze zomer is gepubliceerd.

15-09-2023

De State of the European Union speech van Commissie-voorzitter Von der Leyen was een gloedvol betoog van ruim een uur over wat de EU bereikt heeft en wat de toekomstige uitdagingen zullen zijn. Tegenover haar eerdere ‘troonredes’ was er in de SOTEU nu een opmerkelijke verschuiving te zien ten faveure van de economische agenda.

15-09-2023

Onze beleidssecretarissen Europese Zaken hebben de opvallendste thema's uit de State of the European Union speech van 13 september uitgelicht.