Werken aan een Europees level playing field voor grenswaarden van asbest

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-04-2023

Asbest is een kankerverwekkende stof waartegen werknemers goed moeten worden beschermd. De afgelopen veertig jaar heeft de EU maatregelen genomen om het gebruik van asbest te beperken en vervolgens te verbieden. Tussen 1983 en 1985 heeft zij het gebruik van zes soorten asbestvezels (crocidoliet, chrysotiel, amosiet, anthofylliet, actinoliet en tremolie) beperkt. In 1991 verbood de EU het op de markt brengen en het gebruik van vijf van die soorten (crocidoliet, amosiet, anthofylliet, actinoliet en tremolie), en het gebruik van chrysotiel in producten die onder meer in de bouwsector op grote schaal worden gebruikt. In 1999 verbood zij alle zes soorten asbestvezels en het asbestverbod van de EU trad in 2005 in werking. Het verbod geldt voor zowel in de EU geproduceerde als ingevoerde goederen.

 

Kankerbestrijding is een prioriteit van de EU. De Commissie heeft zich ertoe verbonden de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zoals asbest daadwerkelijk te verminderen in het kader van het Europees kankerbestrijdingsplan. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de grenswaarde voor asbest te verlagen van 100.000 vezels/m3 naar 10.000 vezels/m3. De Nederlandse grenswaarde zit daar onder met 2.000 vezels/m3. Een Europees level playing field is belangrijk. Terecht besliste de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, dat de oriëntatie voor het vaststellen van grenswaarden een Europese moet zijn.  De Europese Commissie heeft het tripartiet Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats gevraagd om haar te adviseren over de mogelijkheid om nog meer asbestgerelateerde ziekten als beroepsziekten te classificeren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.