Voorlopig akkoord bereikt in het Europees Parlement over het Europese due diligence voorstel

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-04-2023

In het Europees Parlement (EP) is onder leiding van Rapporteur Lara Wolters (PvdA/S&D) een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor een Europese due diligence richtlijn. De officiële stemming in JURI (het juridisch comité binnen het EP) zal waarschijnlijk 24 of 25 april plaatsvinden.

 

Bij het ter perse gaan van deze Blik op Europa is de inkt van het compromis dat in het EP bereikt is nog nauwelijks droog. Voordat wij een compleet oordeel over het voorstel kunnen geven zullen wij eerst de volledige tekst bestuderen. De eerste indrukken zijn dat het EP-voorstel een forse due diligence verplichting voor bedrijven met zich mee zal brengen. Tegelijkertijd is een aantal zorgpunten van het bedrijfsleven, zoals due diligence op het gebruik van producten en een omkering van de bewijslast als er schadelijke effecten zijn, wel geadresseerd.

 

Verdere proces
De overeenkomst die deze week is bereikt gaat over de zogenaamde compromis-amendementen. Wanneer een voorstel in het Europees Parlement behandeld wordt, kunnen Europarlementariërs hier amendementen op indienen. Vaak wordt door de rapporteur en schaduwrapporteurs gekeken of die amendementen – bij dit voorstel waren het er duizenden – gebundeld kunnen worden. Dit zijn de compromis amendementen.

 

Volgende week vindt de stemming in JURI over het voorlopig akkoord plaats.  Het is de verwachting dat alle groepen die akkoord zijn gegaan tijdens de onderhandeling op 18 april voor zullen stemmen, en daarna ook het rapport aannemen.

 

Na de goedkeuring in JURI wordt er naar verwachting op 1 juni in Straatsburg plenair gestemd, door alle Europarlementariërs. n. Als het hele EP het standpunt aanneemt, kunnen de triloog onderhandelingen met de Europese Commissie en de Raad beginnen om de verschillende standpunten van de drie instellingen in elkaar te schuiven. Gezien de aanzienlijke inhoudelijke verschillen wordt dat nog een spannend proces.

 

Hopelijk voor het einde van het jaar
Hoewel de standpunten van de drie instellingen erg verschillend zijn, is er hoop dat het lukt om voor het eind van het jaar een akkoord te bereiken. Veel van de discussies die nu in het EP gevoerd zijn, zijn eerder in de Raad namelijk ook voorbij gekomen. Het moet dus mogelijk zijn er samen uit te komen.

 

Na de triloog moeten zowel de Raad als het EP nogmaals over het eindresultaat stemmen. Als het lukt om rond het einde van dit jaar een akkoord te bereiken, dan zou het voorstel nog voor de verkiezingen in 2024 aangenomen kunnen worden.

 

Het Nederlandse bedrijfsleven is voorstander van goede, werkbare Europese wetgeving op due diligence. We zullen nauw betrokken blijven bij het proces.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.