Vier criteria voor de digitale euro

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-04-2023

Als brede bedrijfsleven snappen wij de argumenten voor de bruikbaarheid van een digitale euro. Maar de precieze gevolgen hangen af van het ‘ontwerp’ van de digitale euro.

 

Sinds oktober 2021 is de Europese Centrale Bank (ECB) bezig met een onderzoekstraject over de hoe en waarom van de digitale euro. Daarnaast komt de Europese Commissie in juni met wetgeving om een digitale euro mogelijk te maken. Elders in deze Blik op Europa kunt u de bijdrage lezen van Klaas Knot, President van De Nederlandse Bank, over de digitale euro. Een digitale munt zal veel gevolgen hebben voor ondernemers. Mocht Nederland  overgaan tot het ‘slaan’ van een digitale munt, dan zijn de volgende criteria en uitgangspunten in onze ogen essentieel:

 

  • Behoud van het efficiënte Nederlandse betalingsverkeer. Het is nu nog onduidelijk hoe de kosten van een digitale munt moeten worden verdeeld. Terwijl wij wel een efficiënt Nederlands betalingsverkeer kennen voor zowel consumenten, retailers als financiële instellingen. Moeten er toch zware kosten worden gemaakt? Dan moeten die op eerlijke en concurrerende wijze kunnen worden doorberekend aan gebruikers van de digitale euro.

 

  • Versterking van het grensoverschrijdend betalingsverkeer in Europa. Daar waar het Nederlands betalingsverkeer efficiënt is, valt er zeker nog meer te halen voor betalingen over de Europese landsgrenzen. Een aanvullende betaaloptie op creditcardbetalingen in het online betalingsverkeer kan zowel meer mensen bereiken als goedkoper zijn. 

 

  • Ruimte voor private spelers en innovatieve betalingsoplossingen. Volgend op het voorgaand punt willen we ook de vrijheid behouden voor de markt om met innovatieve betalingsoplossingen te komen. Wij willen ervoor waken dat de digitale euro het enige alternatief wordt in ons betalingsverkeer. Hierbij is het ook belangrijk om te letten op financiële stabiliteit: voor banken betekent de omzet van banktegoeden naar digitale euro’s een verlies aan deposito gelden. 

 

  • Waarborging privacy en betalingsvrijheid.  Ten slotte mag de digitale euro niet leiden tot ongebreidelde staatssurveillance, vrijheidsinperking of programmeerbaar geld. Dat vraagt om strikte waarborgen omtrent privacy. Monitoring van transacties mag niet verder gaan dan wat noodzakelijk is voor effectieve handhaving van beleid op anti-witwas en terrorismefinanciering. Ook willen we geen (in)directe sturing vanuit de overheid, omdat bepaalde uitgaven worden verboden.

 

  • Financiële stabiliteit: wat gaat de digitale euro betekenen voor banken? Als geld wordt weggehaald van banken kan dat impact hebben op de financiële stabiliteit. Dit moet goed in kaart worden gebracht.
Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.