Q&A steunpakketten: vragen en antwoorden voor ondernemers

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Sinds de start van de crisis heeft het kabinet verschillende steunpakketten gemaakt gericht op het bedrijfsleven. Hier vindt u de meest gestelde vragen van ondernemers. 

 

Betekenen de extra coronamaatregelen en de lockdown dat het steun- en herstelpakket wordt uitgebreid?

Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober - december) wordt in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend van dinsdag 15 december tot en met 27 december. Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

 

Begin december is het kabinet gekomen met een uitbreiding van het steunpakket. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hierover weken met het kabinet in gesprek geweest. Het pakket dat er nu ligt, is aanmerkelijk beter dan wat er aanvankelijk op tafel lag, en bevat veel van de punten die we hebben ingebracht. De flink hogere TVL geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober en voor ondernemers met omzetverlies in alle sectoren, dus ongeacht de SBI-code van het bedrijf. Ook gaat de drempel voor omzetverlies niet omhoog (blijft 30 procent). 

De eerder aangekondigde versoberingen per 1 januari zijn geschrapt, waardoor de NOW niet teruggaat van 80 naar 70 procent. Goed is ook dat er een voucherbank komt van 400 miljoen euro voor de reisbranche, en dat ondernemers opnieuw maanden uitstel van betaling kunnen krijgen bij de Belastingdienst, in het eerste kwartaal. De vandaag aangekondigde extra steunmaatregelen komen bovenop de sectorspecifieke steun die eerder dit najaar al was bereikt voor de culturele sector, de evenementenbranche en de horeca (eenmalige ‘koelkastvergoeding’).

 

Op 27 oktober was het kabinet ondernemers ook al tegemoet gekomen met de volgende aanpassingen:

Alle mkb-bedrijven met 30 procent omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes. Dit geldt alleen voor het vierde kwartaal, van 1 oktober t/m 31 december 2020. Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche die in de zomer TVL-subsidie hebben ontvangen, maar in het vierde kwartaal de omzetdrempel van 30 procent niet halen, worden geholpen. Deze ondernemers ontvangen een subsidiebedrag, gebaseerd op hun TVL-subsidie in de zomermaanden. 

Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen eenmalig een aanvullende subsidie. Dit bedrag komt bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten voor voorraad en aanpassingen aan de 1,5 meter afstand. Denk aan voedselvoorraad die bederft, kuchschermen, aanleg en overkapping van een buitenterras voor de winter, etc.

Ga voor meer informatie naar deze pagina met vragen en antwoorden van de rijksoverheid.  

 

Op hoeveel steun kan ik als ondernemer nu rekenen?

Voor inzicht in alle relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen kunnen ondernemers gebruik maken van de coronacalculator van MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Wat als de steunmaatregelen niet genoeg zijn voor mijn bedrijf?

Het kabinet geeft aan dat het met dit pakket niet iedere onderneming kan redden. 'De steun is immers nooit de volledige schade die wordt geleden.' Wel laat het kabinet weten dat als de ontwikkelingen vragen om aanpassing, het daar uiteraard toe bereid is. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is hier inderdaad sprake van. Daarom gaan we met het kabinet en de bonden ook in gesprek over opnieuw zwaar getroffen sectoren als de horeca, de detailhandel, het transport, toeleveranciers en de evenementenbranche waar maatwerk nodig is. 

 

Tot hoe lang lopen de regelingen nog?

Het kabinet heeft de regelingen onlangs verlengd tot in ieder geval 1 juli 2021. Het kabinet laat weten 'alert te blijven op signalen en erop te letten dat dat de snelheid van aanscherping proportioneel is met de ontwikkelingen in de economie'. Hierover gaan MKB-Nederland en VNO-NCW met het kabinet in gesprek.

 

Wat is het Time-Out Arrangement (TOA)?

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de afgelopen maanden steeds bepleit dat ondernemers die de komende periode tijd nog niet of nauwelijks perspectief zien, de mogelijkheid moeten hebben om hun bedrijf tijdelijk stil te leggen of te stoppen, zonder dat ze failliet worden verklaard. Op 27 oktober heeft het kabinet hier een eerste aanzet voor gedaan. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die hierbij moet helpen treedt per 1 januari 2021 in werking. Volgens het kabinet kunnen ondernemers vooruitlopend op de inwerkingtreding van de WHOA al gaan starten met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld door al in overleg te treden met hun schuldeisers, het akkoord alvast uit te werken en voor te leggen aan schuldeisers (en aandeelhouders). Indien ondernemers hierbij de voorschriften van de WHOA over de inhoud van het akkoord, de stemming en het verslag over de stemming in acht nemen, kan dit direct na 1 januari 2021 voor bevestiging aan de rechter worden voorgelegd.

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is dit een goede eerste aanzet, maar is extra flankerend beleid nodig om de kans op een akkoord te vergroten en faillissementen te voorkomen, bijvoorbeeld door een soepeler invorderingsbeleid van de Belastingdienst en een compensatie voor de transitievergoeding die aan werknemers betaald moet worden.

 

Waar vind ik meer informatie over de NOW en de TOZO?

Uitgebreide informatie over de NOW-regeling en de TOZO-regeling is te vinden in ons speciale dossier Corona & werk en inkomen.

 

Waar vind ik meer informatie over de TOGS, TVL, BMKB, Qredits en GO-regeling?

Uitgebreide informatie informatie over de TOGS, TVL, BMKB, Qredits en GO-regeling is te vinden in ons speciale dossier Corona & financiering.

 

Waar vind ik meer informatie over uitstel van belastingen?

Uitgebreide informatie over alle coronamaatregelen rondom belastingen is te vinden in ons speciale dossier Corona & belastingen.