Data Governance Act in werking getreden

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-07-2022

Op 23 juni jl. is de Data Governance Act (Databeheersverordening) in werking getreden. Vanaf 24 september 2023 zal deze van toepassing zijn (het moment dat aan de verordening voldaan moet worden). De Data Governance Act is onderdeel van de Europese datastrategie. Andere onderdelen hiervan zijn de Data Act (nog in behandeling in Europa) en de Digital Market Act (onlangs aangenomen in Europa).

 

Hergebruik

De Data Governance Act bevat nadere regels voor hergebruik van publieke data (in aanvulling op de 'open data en hergebruik van overheidsinformatie richtlijn' uit 2019). Dit gaat om regels voor zogenaamde onafhankelijke databemiddelingsdiensten met behulp waarvan data (vrijwillig) betrouwbaar en veilig uitgewisseld kunnen worden tussen datahouders, datasubjecten en datagebruikers. En om voorwaarden waaraan organisaties moeten voldoen die gegevens gebruiken voor doelen van algemeen belang (zoals gezondheidszorg, de strijd tegen klimaatverandering en verbetering van mobiliteit).

 

Adviescomité

Onder de Data Governance Act zal ook een Europees Comité voor gegevensinnovatie worden opgericht waarin allerhande stakeholders vertegenwoordigd zullen zijn, waaronder het bedrijfsleven. Dit Comité heeft onder andere als taak om advies uit te brengen aan de Europese Commissie en richtsnoeren op te stellen, waaronder voor de beoogde Europese data spaces (doel- of sectorspecifieke kaders voor gegevensdeling voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, wetenschappelijk onderzoek of initiatieven van maatschappelijke organisaties).

 

De Data Governance Act zal samen met de te verwachten Data Act en de te verwachten sector specifieke Europese Acts (zoals de EHDS) en de reeds bestaande open data en hergebruik van overheidsinformatie richtlijn, de basis vormen voor de Europese Data Spaces.

 

Lees hier de volledige tekst van de verordening.