Privacy

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

In een wereld die steeds digitaler wordt, is bescherming van persoonsgegevens en privacy een belangrijk thema. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat ondernemingen zorgvuldig met hun gegevens omgaan.

AVG van kracht

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht geworden. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft impact op alle ondernemingen die persoonsgegevens verwerken in de Europese Unie. Belangrijke toevoeging is het principe van accountability: bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij een goed privacybeleid hebben.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Voor steeds meer bedrijven is gebruik van persoonsgegevens dagelijkse kost. Niet alleen voor het versturen van goederen, salarisuitbetaling en bezoekersregistratie, maar ook in toenemende mate om klanten gericht te kunnen bedienen. Om nog maar niet te spreken van allerlei nieuwe, handige en maatschappelijk relevante innovaties met data. Juist vanwege die snelle ontwikkelingen moet je als bedrijf goed weten wat je doet en je bewust zijn van de verantwoordelijkheden en de risico’s die dat met zich meebrengt.

 

Frauderegister bepleit

Bij de behandeling van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) heeft minister Dekker toegezegd een traject te starten om problemen van werkgevers met de (U)AVG te inventariseren en mogelijk op te lossen. MKB-Nederland en VNO-NCW bepleiten een goed functionerend frauderegister en een wettelijke grondslag om kennis over deze fraudeurs cross-sectoraal uit te wisselen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook vragen de werkgeversorganisaties om concreter te maken welke gegevens ten minste mogen worden verwerkt voor het uitvoeren van sociale zekerheidswetgeving, veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid. Tot slot pleiten MKB-Nederland en VNO-NCW voor het inzetten van capaciteit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij het verduidelijken van de normen, en hulp bij compliance, in combinatie met het opschorten van de handhaving voor de periode van een jaar.

 
Lees meer