Vaccinatiebeleid: vragen en antwoorden

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Wat betekent het vaccinatiebeleid van de overheid voor werkgevers? Hieronder de meest gestelde vragen van ondernemers.

 

Wat is de huidige vaccinatiestrategie van de overheid?

De vaccinatiestrategie van de overheid is om conform het advies van de Gezondheidsraad gezondheidswinst te maximaliseren. Hier vindt u meer informatie:

Kunnen mijn werknemers die vitaal werk doen voorrang krijgen?

Nee. De prioritering wordt door de rijksoverheid bepaald.

 

Hoe zit het met verplicht vaccineren? 

Er komt geen vaccinatieverplichting. De overheid legt de burger geen plicht op, maar geeft informatie over het coronavaccin en het vaccineren. En de overheid legt uit wat het betekent voor de samenleving als veel mensen zich wel of niet laten vaccineren.

 

Het huidige recht (arbeidsrecht en AVG) staat nu ook niet toe dat werkgevers werknemers verplicht aan testen en/of vaccinaties onderwerpen. Wetswijziging is hiervoor nodig, maar die komt er naar verwachting niet.

 

Is een vaccinatiepaspoort te verwachten, zodat internationaal reizen weer mogelijk is?

De Europese Commissie heeft 17 maart een voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de Raad gepubliceerd over een Digitaal Groen Certificaat. Het achterliggende idee is dat een positieve vaccinatie of een recent negatief testbewijs dan meer bewegingsvrijheid kan verschaffen. Echter, er is wetenschappelijk nog geen uitsluitsel of mensen na vaccinatiedrager van het virus kan zijn of worden (en dan anderen besmetten). Dat veroorzaakt bij overheden terughoudendheid. Kijk hier voor de laatste stand van zaken als het gaat om de brieven die het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer stuurt.

 

 

Mag ik als werkgever vastleggen of een medewerker gevaccineerd is of niet?

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige (en corona-proof) werkomgeving en hebben er daarom belang bij dat zij weten welk deel van hun personeel gevaccineerd is: mensen die dat niet zijn, vormen immers een potentieel risico voor de gezondheid van hun collega's of klanten. Momenteel is het echter niet toegestaan om als werkgever vast te leggen of een werknemer gevaccineerd is.

 

De 'Europese' AVG biedt de mogelijkheid voor werkgevers om gezondheidsgegevens te verwerken ter bestrijding van een pandemie. In onze nationale UAVG zijn de verwerkingsmogelijkheden van werkgevers echter ingeperkt (deze nationale verdergaande beperking is toegestaan onder de AVG). Onder de Nederlandse uitwerking van de Europese Verordening mogen door werkgevers geen gezondheidsgegevens worden vastgelegd.

 

Mijn medewerker deelt uit zichzelf mee dat hij of zij gevaccineerd is. Mag het dan wel?

Enkel het feit dat de medewerker de informatie deelt, hoeft geen probleem op te leveren. Je mag dit feit echter als werkgever niet vastleggen, aangezien medische gegevens niet verwerkt mogen worden door een werkgever, ook niet als de medewerker daarvoor toestemming zou geven. Dit in verband met de gezagsverhouding tussen werkgever en medewerker.

 

Ik wil graag vaccins inkopen en verstrekken aan mijn medewerkers, via een commerciële partij. Is dit toegestaan?

Nee. Als werkgever is het niet mogelijk om een vaccin aan te vragen (zoals dat bij een reisvaccinatie wel kan). De Rijksoverheid heeft een prioritering vastgesteld op basis van advies (zoals dat van de Gezondheidsraad). Deze strategie is gekozen om de meest kwetsbare groepen te beschermen en om zodanig ziekte en sterfte te voorkomen om de acute zorg te ontlasten. Iedereen moet wachten totdat hij of zij een uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie krijgt. Totdat de beschikbaarheid van vaccins flink opgeschaald is, en dit gebeurt niet voor april/mei, is er geen sprake van het bepalen van een verdere verdeling wat betreft de vaccins.

 

Wat kan ik als werkgever wél doen?

Laat uw mensen zoveel mogelijk thuis werken, tenzij hun fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk. Zorg hierbij voor een goede borging van de richtlijnen van het RIVM. Zie ook de handreiking over Covid-19 die samen met FNV en CNV werd ontwikkeld. Denk daarbij ook aan het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen aan medewerkers. 

 

Indien we weer terug willen gaan naar 'normaal', is het erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Indien van toepassing: adviseer uw medewerkers (zonder te verplichten) dat een hoge vaccinatiegraad in het voordeel is van de gehele samenleving, en ga met medewerkers in gesprek indien zij twijfels hebben of zich zorgen maken over vaccinatie.
Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Hoe gaan we om met klanten die alleen toegang willen verlenen aan onze medewerkers als die gevaccineerd of recent negatief getest zijn?

Vaccinatie en testen zijn vrijwillig in Nederland. De werkgever mag niet eens weten wie van zijn werkenden daadwerkelijk gevaccineerd is (of recent getest). Er wordt door het kabinet gewerkt aan een toegangsbewijs (op basis van een vaccinatie of een recente negatieve test), op basis waarvan meer bewegingsvrijheid mogelijk gemaakt kan worden dan alleen met de basismaatregelen. Het kabinet gaat het juridisch mogelijk maken om in een aantal gevallen een testbewijs te vragen voor toegang (zie https://internetconsultatie.nl/wetsvoorsteltestbewijzen). 

 

 

Waar vind ik relevante informatie van de overheid?

Algemene ingangen:

 

Advies Gezondheidsraad

 

Planning en realisaties vaccinaties

 

Goedkeuring door Europese Medicijnen Autoriteit (EMA)

 

Q&A over vaccins

 

 

Link naar de algemene informatiepagina met de overige Q&A's