Industriebeleid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De Nederlandse industrie scoort internationaal zeer goed. Op de wereldranglijst van industrielanden staat Nederland op de twaalfde plaats. De industrie in Nederland is door verwevenheid met andere sectoren ook van steeds groter belang geworden. Ook vormen de investeringen van de industrie in onderzoek en ontwikkeling een belangrijke pijler onder ons groeivermogen. Daarom is het belangrijk dat Nederland door middel van een intensief en consistent industriebeleid blijft investeren in haar industrie.

Europese samenwerking hard nodig in huidig geopolitiek klimaat

Technologie speelt een grote rol in de de geo-economische en geopolitieke verhoudingen. Wereldwijd staat het belang van de industrie daarom hoog op de agenda. Een innovatieve en wendbare industrie is belangrijk voor de grote transformaties op het terrein van klimaat, duurzaamheid en digitalisering. En kan ook het hoofd te bieden aan de uitdagingen op bijvoorbeeld het terrein van grondstoffenschaarste en gezonde voeding.
De EU ontwikkelt een industriebeleid om een strategisch autonome industrie in Europa te behouden en door te ontwikkelen. Ook omdat technologische ontwikkelingen van strategisch belang zijn gebleken en er groeiende problemen in toeleverketens (denk aan het huidige chiptekort) zijn. Het is essentieel dat het Nederlands industriebeleid (inclusief continuering van het missiegedreven technologie- en innovatiebeleid) hier naadloos op aansluit. Niet alleen om het Nederlands bedrijfsleven een gelijk speelveld te bieden, maar ook omdat Europese samenwerking van levensbelang is voor de Nederlandse industrie. Samen staan we sterker. Dat kan alleen als we ook echt meedoen en op Europees niveau mee investeren in de grote transities, maar ook in de European Projects of Common European Interest (IPCEIs).

Investeren in onderzoek en innovatie

Deze stuwende rol van de industrie in technologische ontwikkelingen en de bijdrage aan de brede welvaart zal alleen maar groeien. Stevig industriebeleid vraagt om inspanningen op meerdere fronten. De sterke positie van onze industrie is immers geen vast gegeven. Zo is onder meer van groot belang dat er meer wordt geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. Nederland moet serieus werk maken van de doelstelling om 3 procent bbp te investeren in kennis en innovatie. Andere landen zitten immers ook niet stil. Nederland zakt op belangrijke internationale ranglijsten. Het Groeifonds is een uitstekende ontwikkeling, maar meer is nodig om de positie van Nederland als belangrijk kennis en innovatieland te behouden en te verbeteren.

 
Lees meer