Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Adviescollege Toetsing Regeldruk: ‘Kwaliteit wetgeving moet omhoog’
08-04-2021

De regeldruk is in 2020 met 1,7 miljard gestegen. Ook is de kwaliteit van wetgeving ondermaats. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk.

‘Pilots met toegangstesten goede zaak, maar er is ook nu al meer mogelijk’
07-04-2021

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd dat nog deze maand in diverse sectoren praktijkproeven met toegangsbewijzen van start gaan, zoals het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer aankondigt.

13-12-2017

MKB-Nederland is blij met de steun in de Tweede Kamer voor de vandaag ingediende motie van CDA en VVD, waarin zij het kabinet vragen om een digitaal register inbesteden.

13-12-2017

Het nieuwe kabinet gaat 100 miljoen euro uittrekken voor toegepaste onderzoek en innovatie. Over de besteding daarvan moet gauw helderheid komen.

13-12-2017

MKB-Nederland heeft vanochtend in de Tweede Kamer de drie Brexit-rapporteurs van de Kamer een kaart aangeboden met de potentiële gevolgen van de Brexit als er geen deal komt over de nieuwe handelsrelatie.

08-12-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben – samen met zorgsectoren en de industrie - een plan bedacht om de digitalisering van de zorg te versnellen.

08-12-2017

Het is een goede zaak dat de grote handelsblokken Japan en de EU een handelsakkoord hebben voltooid, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

08-12-2017

De kosten van loondoorbetaling staan met stip op één als grootste knelpunt voor ondernemers gevraagd naar knelpunten bij zieke werknemers. Dat blijkt uit een poll die MKB-Nederland in november uitzette via het platform MijnMKB.

08-12-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over de voortgang bij de Brexit-onderhandelingen. Zij blijven pleiten voor een transitiefase.

06-12-2017

Nederland scoort goed op het gebied van innovatie, en het kabinet zorgt met het innovatiebeleid voor continuïteit daarvan, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

05-12-2017

Koninklijke Metaalunie voorzitter Fried Kaanen, MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen en bestuursvoorzitter Paul de Krom van TNO hebben gezamenlijk de eerste MKB Knowledge Deal ondertekend. In deze deal spreken TNO en Metaalunie samen af om te komen tot kennisuitwisseling op concrete onderwerpen.

04-12-2017

“Het mbo moet een veel belangrijker rol gaan spelen bij de (permanente) ontwikkeling van werkenden. Daarvoor moet bestaande wetgeving snel worden aangepast zodat werkenden hun kennis daar eenvoudig kunnen bijspijkeren.” Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW aan de Tweede Kamer met het oog op de behandeling van de OCW-begroting.

29-11-2017

Tien Nederlandse bedrijven zijn tijdens BusinessBoost Live in Ahoy Rotterdam uitgeroepen tot winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds 2017. De partners van het fonds, ING, KLM, MKB-Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken, maakten de winnaars bekend. De tien winnaars kunnen rekenen op de steun van deze organisaties in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om hun vleugels uit te slaan naar verschillende delen van de wereld.

28-11-2017

"De 100 miljoen euro extra die het nieuwe kabinet heeft uitgetrokken voor het technisch vmbo moet niet op de grote hoop, maar moet in een apart fonds worden gestort voor goede plannen om het aanbod en de kwaliteit te verbeteren." Dat zegt Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, vooruitlopend op de behandeling van de begroting 2018 van OCW.

27-11-2017

MKB-Nederland wil dat het nieuwe kabinet haast maakt met de aanpassing van het verpandingsverbod op facturen. “Het vorige kabinet heeft dat al meer dan een jaar geleden toegezegd, maar het is nog altijd niet geregeld ”, zegt voorzitter Michaël van Straalen met het oog op de behandeling van de J&V-begroting in de Tweede Kamer.

24-11-2017

MKB-Nederland is boos op het ministerie van Justitie en Veiligheid vanwege de bezuinigingen op de aanpak van criminaliteit die zich richt op bedrijven. ‘Een kortzichtige actie’ zo betitelt de ondernemersorganisatie dit plan.

24-11-2017

Jordex Shipping & Forwarding uit Rhoon is verkozen tot Het Vitaalste Bedrijf van Nederland. Volgens de vakjury investeert het bedrijf het meest in het vitaal houden van zijn medewerkers.

23-11-2017

MKB-Nederland betreurt het besluit van de gemeente Amsterdam om de ja/ja-sticker in te voeren. De rechter heeft woensdag de drukwerkproducenten die hiertegen in verweer waren gekomen in het ongelijk gesteld.