‘Remkes levert goed advies over stikstof, nu graag snel drempelwaarde’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-06-2020

Maandag presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes haar eindrapport Niet alles kan overal. ‘De commissie geeft hierin glashelder aan dat er voor de combinatie van natuur- én economisch herstel een krachtige extra impuls nodig is. Het is goed dat de commissie daar gerichte voorstellen voor doet. Zo kan door de introductie van een drempelwaarde de bouw echt worden vlot getrokken. Dit moet, na meer dan een jaar stilstand, dan ook op korte termijn worden ingevoerd.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op de voorstellen van de Commissie-Remkes.

 

Onderscheid tussen stikstofoxide en ammoniak

Positief zijn de ondernemersorganisaties over onder meer het onderscheid dat de commissie maakt tussen stikstofoxide en ammoniak. Hier hadden ze eerder ook voorstellen voor gedaan. Ook over de inzet van de commissie op grootschalig natuurherstel zijn ze erg te spreken, evenals dus de uitgebreide aandacht die de commissie geeft aan de bouw. Zo bepleit de commissie dat er voldoende stikstofruimte komt voor de bouw. Ook pleit de commissie voor extra investeringen in de bouw om de sector aan te jagen. ‘Dit is allemaal broodnodig meer dan een jaar na het sneuvelen van de PAS en nu de stikstofimpasse maar blijft aanhouden met daarbovenop ook nog eens de coronacrisis,’ aldus de ondernemersorganisaties. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is het verder goed dat de commissie adviseert dat het Rijk de regie neemt als provincies er niet in slagen de gebiedsgerichte aanpak echt van de grond te krijgen. ‘In principe werkt een decentrale aanpak het beste, maar als dat te lang duurt moet het Rijk doorpakken.’

 

Zorgen over effecten op scheepvaart en industrie

Onderdelen van het rapport, zoals de voorgestelde bijdrage van scheepvaart en industrie aan de emissiereductie, verdienen nadere bestudering, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Zo hebben de ondernemersorganisaties zorgen over wat de plannen van Remkes voor effecten kunnen hebben voor de scheepvaart en een sector als de industrie. ‘De commissie lijkt bijvoorbeeld te suggereren dat voor de industrie het behalen van de afspraken uit het klimaatakkoord voldoende is, maar onduidelijk wordt of dit ook zo is en welke effecten zijn voorstellen hebben. Ook vertrouwt de Commissie-Remkes sterk op wetgeving zonder soms duidelijkheid te geven hoe die wetgeving er precies uit moet zien en zonder de effecten te hebben berekend.’

 

Drempelwaarde nu wel?

Ten aanzien van de invoering van een drempelwaarde zijn de ondernemersorganisaties huiverig of die er nu ook echt snel komt. ‘Tot nu toe werd dit namelijk steeds afgehouden vanuit Den Haag. Gaat het nu wel lukken en vooral hoe snel? De bouw heeft al ruim een jaar gewacht en veel langer wordt echt problematisch en dan versterken we de crisis in plaats van dat we er ons uit kunnen investeren, zoals ook het kabinet wil.’

 

Vergunningverlening vlot trekken

‘De natuuraanpak lijkt alles bij elkaar helemaal snor te zitten, maar de vraag is of de vergunningverlening in de praktijk met deze voorstellen nu ook echt wordt vlot getrokken. Dat blijft uiteindelijk de graadmeter waar we deze plannen op moeten beoordelen’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW die de plannen nu verder gaan bespreken met hun leden.