19.000 mbo-studenten zoeken stage of leerbaan voor nieuw schooljaar

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-07-2020

Opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verwachten voor het komend schooljaar een tekort van 19.261 stages en leerbanen.
De sectoren orde en veiligheid, zorg, welzijn, informatie- en communicatietechnologie (ict) en luchtvaart melden de meeste tekorten. De stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) haalde de cijfers op bij de mbo-scholen en het meldpunt Stagetekorten.

 

Inzicht in de tekorten geeft SBB de mogelijkheid om met onderwijs en bedrijfsleven gericht te zoeken naar mogelijke oplossingen. Voor 69 procent van alle mbo-opleidingen zijn de verwachte tekorten in beeld gebracht. Doordat nog niet alle informatie binnen is, kan dit aantal nog oplopen. 

 

Per sector

Per marktsegment zijn de grootste tekorten in orde en veiligheid (2.721 stages en 209 leerbanen), welzijn (1.633 stages en 38 leerbanen), zorg (1.369 stages en 42 leerbanen), ict (1.297 stages) en luchtvaart (1.113 stages). De minste tekorten tonen afbouw en onderhoud (15 leerbanen), carrosserie (34 leerbanen) en voeding (42 stages).

 

Oorzaken

Het is opvallend dat de oorzaken van de tekorten per marktsegment sterk kunnen verschillen. In 44 procent van de gevallen noemen de bevraagden het coronavirus als oorzaak. In de zorg wordt corona echter juist minder dan gemiddeld als oorzaak aangewezen en wordt de specifieke begeleiding van studenten vaker dan gemiddeld als knelpunt ervaren.

 

Actieplan

Eind april presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Onderwijs en bedrijfsleven willen hiermee schooluitval en een toename van de werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen. Het initiatief om stages en leerbanen bij leerbedrijven te actualiseren is een belangrijk deel van het plan en loopt nog het hele jaar door. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 volgt een nieuwe update.

 

Zie hier het actieplan.

 

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW

Wij doen een oproep om waar mogelijk toch stages of leerbanen aan te bieden voor volgend schooljaar. Het blijft immers onverminderd van belang om jongeren op te leiden voor de diverse bedrijfstakken. Voor een beroepsbegeleidende leerweg voorziet een aantal branches in financiële tegemoetkomingen en de overheid kent de subsidieregeling praktijkleren.