Programma Netcongestie bedrijfsleven

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-03-2024

Het energiesysteem in Nederland verandert. We gebruiken steeds meer duurzame en hernieuwbare energie, zoals zon- en windenergie. Deze verandering is nodig om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar heeft grote gevolgen: ons stroomnet raakt overbelast (netcongestie).

 

Een overbelast stroomnet betekent dat er meer vraag is naar netcapaciteit dan dat er beschikbaar is. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet overbelast en kan er geen stroom op en neer worden geleverd. Het risico op storingen neemt toe, nieuwe bedrijven krijgen geen aansluiting en verduurzaming wordt nog ingewikkelder. Meer dan 9.000 bedrijven staan op de wachtlijst voor een (extra of uitbreiding van hun) stroomaansluiting. Dat belemmert de economische groei.

 

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een ondersteuningsprogramma gestart dat bijdraagt aan het terugdringen van netcongestie én ondernemers betrekt en ondersteunt bij dit probleem.

 

Programmamanager Servaas van der Ven vertelt.

 

Wat doet het ondersteuningsprogramma Netcongestie bedrijfsleven?

'Er zijn al veel goede initiatieven bezig met het terugdringen van netcongestie, maar het ondernemersperspectief was daarin nog onderbelicht. Ondernemers hebben behoefte aan praktische informatie, willen betrokken worden bij de oplossingen en ondersteund in de knelpunten waar ze tegenaan lopen.'

Het programma kent drie hoofdlijnen:

 

 1. Handelingsperspectief bieden
  Zo goed mogelijk alle informatie naar ondernemers communiceren via kanalen die dichtbij staan en vertrouwd zijn, via branches, sectoren en onze regio’s; vanuit hun problematiek en begrijpelijk geschreven. Het betreft informatie die aangeeft wat ze zelf in hun eigen bedrijf kunnen doen om netcongestie te omzeilen. Denk hierbij aan gedrag- en proceswijzigingen of het inzetten van extra middelen in de soft- of hardware. En informatie over wat ze samen kunnen doen, zoals cable pooling (opgewekte zonne- en windenergie deelt één aansluiting) en energyhubs op bedrijventerreinen.
   
 2. Oplossingen versnellen en toegankelijker maken
  Bijvoorbeeld energyhubs ondersteunen zodat ze kunnen versnellen in hun ontwikkeling. En het oplossen (of ten minste adresseren) van de blokkades die ondernemers ervaren in het terugdringen van netcongestie door spelregels en regelgeving aan te passen, middelen te verstrekken.
   
 3. Opschalingsplan opstellen
  In een latere fase van het programma wordt een realistische roadmap gemaakt. Indien oplossingen op veel grotere schaal kunnen worden uitgerold, is het nodig dat wordt gekeken naar beschikbare volumes en capaciteit: wat kan er wel en wat niet? Branches zoals bijvoorbeeld de installatietechniek worden bij dit vraagstuk betrokken.

Ondernemers spelen grote rol in de oplossing

Servaas van der Ven: 'Netcongestie is een heel complex vraagstuk en het wordt alleen maar groter. We kunnen met elkaar constateren dat we het nog niet allemaal overzien. Daarom moeten we met elkaar - en niet ieder voor zich - feiten en data verzamelen en samen een realistisch langetermijnperspectief ontwikkelen.

En durven experimenteren. Daarbij hebben we de kracht van het ondernemerschap nodig. Ik geloof sterk in ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Samen met hen oplossingen bedenken en niet vóór ondernemers denken.
Dat vraagt om eerlijke en heldere communicatie. Over wat we wel weten maar ook over wat we nog niet weten. Dat geeft ondernemers de duidelijkheid waarbinnen zij vanuit hun kracht kunnen handelen.'

 

Meer weten? Neem dan contact op met Servaas van der Ven.