Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Bouw
15-07-2022

MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Bouwend Nederland zien openingen in de brief die ministers Van der Wal en Staghouwer vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

industrie
14-07-2022

‘Hoopgevend’, zo noemen VNO-NCW en MKB-Nederland het signaal van Gasunie vanmorgen over de aanvoer van gas en dat zij geen tekorten verwachten komende winter.

14-09-2018

De tien winnaars van het Oranje Handelsmissiefonds in 2017 waren op 13 september op bezoek bij Koppert Cress voor een terugkomdag.

12-09-2018

Tienduizenden Nederlandse mkb-bedrijven kunnen geraakt worden door Brexit, maar zijn daar vaak nog niet van doordrongen.

10-09-2018

Meer dan 90 procent van de Nederlandse industriële bedrijven staat positief tegenover de veranderingen die robotisering en digitalisering brengen. Dat blijkt uit een enquête ter gelegenheid van de derde Dag van de Industrie die maandag plaatsvindt.

07-09-2018

Werkgevers zijn tevreden over de verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie.

06-09-2018

Door de hoogconjunctuur moet de aandacht voor het bestrijden van regeldruk en oneerlijke concurrentie niet verslappen. Dat zei directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland donderdag 6 september na afloop van een werkbezoek aan twee hotelbedrijven in Noord-Holland.

06-09-2018

De arbeidsinkomensquote (AIQ) verklaart weinig over ontwikkeling van winsten en lonen, zo laat deze SEO-studie zien

03-09-2018

De Zwolse ondernemer Jacco Vonhof (48) is met ingang van 4 september aanstaande de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland. Met Vonhof haalt de organisatie een ondernemer in hart en nieren binnen, die MKB-Nederland weer 'smoel' wil geven in Den Haag en ver daarbuiten.

28-08-2018

Discriminatie is niet de enige oorzaak waardoor mbo'ers met een migratieachtergrond moeilijk een stageplek vinden.

21-08-2018

Een minimum CO2-prijs voor de opwekking van elektriciteit moet niet nationaal maar idealiter Europees worden ingevoerd. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het ontwerpwetsvoorstel van het kabinet.

16-08-2018

MKB-Nederland is blij met het kredietfonds van 1 miljard euro dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR in Nederland en Duitsland opricht.

16-08-2018

Ondernemers merken steeds meer dat hun bedrijf lijdt onder een tekort aan arbeidskrachten. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

09-03-2016

Aanbestedende diensten moeten er veel meer aan doen om de tenderkosten voor inschrijvende bedrijven te beteugelen. De kosten om mee te dingen naar een overheidsopdracht zijn de afgelopen jaren schrikbarend gestegen, schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een stuk aan de Tweede Kamer, die vandaag over de Aanbestedingswet debatteert. De ondernemersorganisaties willen dat minister Kamp erop toeziet dat aanbestedende diensten zich beter aan de wet houden. Een onafhankelijke partij die over de schouders van aanbestedende diensten meekijkt, zou hierbij welkom zijn.

17-02-2016

MKB-Nederland ondersteunt van harte de Nederlandse Franchise Code, die vandaag aan minister Kamp van Economische Zaken wordt aangeboden. Volgens voorzitter Michaël van Straalen dragen de door de sector zelf opgestelde gedragsregels bij aan een evenwichtigere relatie tussen franchisegever en –nemer. En dat is hard nodig. “Het komt nu nog te vaak voor dat franchisenemers zich gedwongen voelen door de franchisegever", schrijft Van Straalen in een brief aan de minister.

13-01-2016

De slagingskans voor bedrijven met een financieringsvraag neemt toe. In de tweede helft van 2015 zag 79 procent van de bedrijven zijn financieringsbehoefte volledig ingevuld.

18-12-2015

MKB-Nederland vindt dat de minister van I & M het instellen van milieuzones door individuele gemeenten moet verbieden. Volgens directeur Leendert-Jan Visser is de dreigende wildgroei aan lokale plannen voor ondernemers “onwerkbaar, onbetaalbaar en onnodig”.

18-12-2015

MKB-Nederland heeft een Europese prijs gewonnen voor haar project Veilig Zakelijk Internetten.