‘Niet tornen aan zetels bedrijfsleven in waterschapsbestuur’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-06-2020

Het systeem van geborgde zetels voor het bedrijfsleven, de landbouw en de natuur in de besturen van waterschappen moet behouden blijven. MKB-Nederland en VNO-NCW zeggen dit in reactie op het advies van de commissie Boelhouwer die naar de bestuurssamenstelling heeft gekeken. Loslaten van geborgde zetels, zoals Boelhouwer voorstelt, zal ertoe leiden dat het waterschap kennis, legitimiteit en draagvlak verliest. Bovendien is volstrekt onduidelijk welk probleem hiermee wordt opgelost.

 

Niet breed gedragen

De Commissie Boelhouwer is in februari door de minister van Infrastructuur en Milieu ingesteld om met een afgewogen en breed gedragen advies te komen over de wijze van totstandkoming en samenstelling van het waterschapsbestuur. In het advies erkent de commissie het belang van goed waterbeheer en -management, maar wil zij desondanks de geborgde zetels voor sectoren schrappen. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn teleurgesteld over deze opstelling. ‘Het advies van Boelhouwer mist niet alleen een gedegen onderbouwing om tot deze conclusie te komen, het is zeker niet breed gedragen.’

 

Professioneel bestuur

Het Nederlandse waterschap is in binnen- én buitenland het voorbeeld van efficiënt regionaal waterbeheer. Juist omdat deze organisaties professioneel worden bestuurd door alle groepen die belang hebben bij en betalen aan het houden van droge voeten, aldus de ondernemersorganisaties. Ondernemers dragen via de waterschapsbelasting circa 25 procent van de kosten voor de uitvoering van de taken van het waterschap. In 2020 is dat ruim 750 miljoen euro.

 

Kennis en draagvlak

De steeds belangrijker wordende rol van het waterschap in het regionale economische beleid, in combinatie met stijgende lasten, vereist dat het waterbeheer efficiënter wordt geregeld. Het is volgens MKB-Nederland en VNO-NCW daarom van groot belang dat er vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven zitting hebben in het bestuur van een waterschap, zodat zij mede het beleid kunnen bepalen. ‘Zonder geborgde zetels bestaat er een groot risico dat het bestuur van de waterschappen onvoldoende kennis en draagvlak heeft, en de zorgvuldige uitvoering van de taken - gegeven de financiële middelen – het onderspit delft.’