Nationale gemoederen groeien langzaam naar elkaar toe

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-06-2020

Het Europese herstelplan dat de Commissie eind mei presenteerde domineert dezer dagen de Brusselse agenda. Morgen vergadert de Europese Raad erover. De Commissie wil een grote Herstel en Veerkracht Faciliteit (Recovery and Resilience Facility) van 560 mrd in het leven roepen, en zo de economie van de EU aanzwengelen na de Covid-19 crisis. Tegelijkertijd wil ze structurele zwakheden aanpakken en investeringen doorzetten op het terrein van klimaat, digitalisering en de strategische positionering van Europese bedrijven in de wereldeconomie. Het plan moet het EU BNP binnen vier jaar blijvend met 2,25% verhogen.

 

Investeren in plaats van bezuinigen

Met dit plan kiest de Commissie voor een radicaal andere aanpak dan bij de vorige crisis. Toen was immers bezuinigen het devies. Dat er nu voor een paneuropese stimulans wordt gekozen is in principe een goede insteek, dat kan de hele EU inclusief ons land ten goede komen. Maar dan moet het geld wel aan investeringen en versterking van het verdienvermogen van de EU besteed worden. Daarvoor bestaat gelukkig ook bij onze zusterorganisaties in zuidelijke EU landen brede steun. Geleidelijk zie je de gemoederen in de EU naar elkaar toegroeien. Dat biedt hoop op een akkoord.

 

Transitieperiode VK loopt definitief ten einde

Een andere knoop die moet worden doorgehakt is overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige handelsbetrekkingen. Het VK heeft vorige week formeel aan de EU laten weten dat het geen verlenging wil van de transitieperiode. Daar kan het niet meer op terugkomen, dus per 1 januari 2021 gaat het volledige palet van douanecontroles aan de grens plaatsvinden. Verder lopen de onderhandelingen tussen EU en VK heel moeizaam, al is wel besloten om ze tijdens de zomer flink te intensiveren. Realiter kan er in de herfst dan ofwel een mager handelsakkoord uit komen, of een No Deal. Ondernemers hebben dus nog zeven maanden om zich voor te bereiden.

 

Naar Nederlands voorbeeld

Verder heeft de Europese Commissie gisteren bekend gemaakt hoe zij om wil gaan met buitenlandse subsidies die de Interne Markt verstoren. Dat gaat in de praktijk vooral over China. De Commissie is bezorgd dat Chinese bedrijven in deze crisistijd met staatssteun Europese bedrijven opkopen. En ook bij overheidsaanbestedingen wil ze marktverstoring door Chinese aanbieders voorkomen. Anders dan voor de ‘gewone’ goederenhandel bestaan er voor deze terreinen nog geen regels in de WTO of de EU. Een mooi succes voor Nederland is dat de voorstellen van de Commissie zijn gebaseerd op een plan dat in het Nederlandse ministerie van EZK onder leiding van staatssecretaris Mona Keijzer is uitgewerkt. Het Nederlandse discours over de EU neigt graag naar op de rem trappen. Maar je kunt er dus ook op het gaspedaal duwen. En met succes.

 

Online debat over EU-herstelplan

Bekijk hier een online debat over het EU-herstelplan, georganiseerd door MKB-Nederland en VNO-NCW, met Klaas Knot (DNB), Gert Jan Koopman (Europese Commissie) en Catherine de Vries (professor). En bijdrages van onder meer oud-premier Jan Peter Balkenende, plus diverse journalisten.

 

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.