Klimaatnota 2021

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
28-10-2021

Het kabinet heeft afgelopen regeerperiode een flinke slag gemaakt om de CO2-reductie in Nederland te versnellen. Het Planbureau voor de Leefomgeving becijfert in de Klimaat- en Energieverkenning 2021 dat de CO2-reductie in 2030 op basis van vastgesteld en voorgenomen beleid uitkomt op 38-48%. (In deze doorrekening is de op Prinsjesdag aangekondigde extra investering van bijna 7 miljard euro nog niet meegenomen.) Op basis van deze verkenning wordt het klimaatdoel van 49% CO2-reductie in 2030 waarschijnlijk niet gehaald. Extra maatregelen blijven nodig om zeker te voldoen aan de doelstelling uit de Klimaatwet en om invulling te geven aan de aangescherpte Europese klimaatdoelstelling voor 2030.

 

Ook het onlangs verschenen zesde IPCC-rapport, waarin geconcludeerd wordt dat de wereld nog niet op schema ligt om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, onderstreept de noodzaak van effectief klimaatbeleid.