Kabinet presenteert beleidsprogramma Klimaat

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
02-06-2022

Nederland heeft grote klimaatambities: in 2030 moet de CO2-uitstoot met minstens 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Om dit te bereiken presenteert het kabinet het beleidsprogramma klimaat. Het beleidsprogramma is gericht op 60% CO2-reductie in 2030 en hierin staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. Hiermee geeft het kabinet richting aan de transities die nodig zijn voor klimaatneutraliteit in 2050.

 

Het kabinet vindt het belangrijk om ideeën uit de samenleving te horen. Daarom start in juni een publieke consultatie via www.internetconsultatie.nl/beleidsprogramma_klimaat. Ook de Raad van State wordt om advies gevraagd. Na het doorlopen van deze stappen wordt het beleidsprogramma vastgesteld. De doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning 2022, die in het najaar verschijnt, moet een indicatie geven of op deze manier de CO2-reductie van ten minste 55% in 2030 haalbaar is. Het kabinet zal in de komende maanden nog nagaan welke aanvullingen op het beleidsprogramma denkbaar zijn.