‘Tweede Kamer zet vaart achter investeren in mobiliteit en logistiek’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
10-11-2021

Ook wat de Tweede Kamer betreft is investeren in infrastructuur, logistiek en mobiliteit noodzakelijk. De eerder door MKB-Nederland en VNO-NCW geuite zorg over het achterstallige onderhoud werd dinsdag breed gedeeld tijdens de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. Ook is er draagvlak voor het verder kijken naar de aanleg van nieuwe noodzakelijke infrastructurele verbindingen.

 

Steun voor weg- en spoorinfra

Zo zijn twee moties aangenomen over het verder investeren in nieuwe weginfrastructuur om de bereikbaarheid in ons land, gegeven het toenemend aantal auto’s en woningen, op orde te houden. Ook omarmde de Kamer de oproep van de PVV om meer aandacht te hebben voor digitalisering in de infrastructuur. Een motie van de VVD over het starten van een onderzoek naar de realisatie van de Noordtak Betuweroute haalde ook een ruime meerderheid. Dat is volgens de ondernemersorganisaties een belangrijke uitbreiding van het spoornet, waardoor het overvolle netwerk meer ruimte krijgt voor (duurzaam) goederen- én reizigersvervoer.

 

Verbreding A27 blijft in het vizier

Een poging om de uitbreiding van de A27 bij Amelisweert definitief te voorkomen, is door een meerderheid in de Tweede Kamer verworpen. Als het stikstofdossier wordt opgelost zal ook de verbreding van de A27 dus gewoon ter hand genomen kunnen worden. ‘Om de doorstroming van het verkeer op de draaischijf van Nederland op orde te houden, is dat een belangrijk signaal’, aldus de ondernemersorganisaties.  

 

Verduurzaming luchtvaart steun in rug

De ambitie om verduurzaming in de luchtvaart conform het Duurzame Luchtvaartakkoord waar te maken, is bij marktpartijen groot. De SP verzocht de regering om zich tot het uiterste in te spannen om het duurzaam taxiën van vliegtuigen te versnellen, zodat dit eerder dan 2030 wordt gerealiseerd. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat ook die motie het haalde in de Kamer.