Opening voor natuur, boeren en economische ontwikkeling

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-07-2022

MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Bouwend Nederland zien openingen in de brief die ministers Van der Wal en Staghouwer vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daarin geeft het kabinet groen licht voor 45 versnellingsvoorstellen van provincies om stikstof te reduceren en de kwaliteit van natuur en water te verbeteren. Volgens de organisaties geeft de brief kans op korte termijn voor natuurherstel, nieuw boerenperspectief en broodnodige economische ontwikkelingen. De maatschappelijk ambities op het gebied van natuur, landbouw, woningbouw, energietransitie en mobiliteit zijn hiermee gebaat. Het is nu belangrijk de versnelling ook in de uitwerking echt te realiseren en de stikstofruimte hiervoor daadwerkelijk in te zetten. De partijen verenigd in de coalitie Duurzaam Evenwicht kijken daar dan ook kritisch en reikhalzend naar uit.

 

Financiële ruimte

Het kabinet maakt middelen vrij om opvolging te geven aan de motie van Kamerlid Derk Boswijk c.s. om 2022 geen verloren jaar te laten zijn voor natuurherstel, woningbouw en andere economische ontwikkelingen en het boerenbedrijf. De scheiding in de gelden voor het legaliseren van PAS-melders enerzijds en overige economische ontwikkelingen anderzijds geeft de provincies ruimte voor hun maatregelen tot versnelling en komt tegemoet aan een belangrijk punt van de DE-partijen, namelijk de spoedige legalisering van PAS-melders.

 

Uitvoering

De partijen achter het versnellingsakkoord Duurzaam Evenwicht zijn blij dat het kabinet met deze brief hun principes omarmt als middel om ruimte te maken voor natuur, boeren en economie. Het is echter nog niet helder welke maatregelen precies genomen worden en hoeveel ruimte die wanneer scheppen voor deze ontwikkelingen. Die duidelijkheid is wat betreft de partners van het versnellingsakkoord wel snel nodig gezien het grote maatschappelijke belang.
De forse doelstellingen van het kabinet op het gebied van landbouw, woningbouw, energietransitie en mobiliteit zijn alleen te realiseren als de stikstofruimte gevonden wordt om ze waar te maken. Daarom zullen de organisaties de komende maatregelen en de uitvoering daarvan nauwlettend volgen. Ze schuiven verder graag aan bij de provincies om de voortgang in de praktijk te bespoedigen.

Lees meer over