Kabinet en bedrijfsleven gaan samen innovatief stikstofprobleem aanpakken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-08-2022

‘We moeten uit de loopgraven over stikstof. Er zijn concrete oplossingen die werken voor de natuur, voor boeren en die zorgen dat de economie weer verder kan. We moeten nu vooral zorgen dat we daar mee aan de slag gaan.’ Die boodschap brachten Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) vandaag in hun gesprek met Johan Remkes en een delegatie van het kabinet. De belangrijkste afspraak die vandaag al werd gemaakt is dat het kabinet op korte termijn gaat werken met het bedrijfsleven aan een innovatieaanpak.

 

De ondernemersorganisaties zijn zeer bezorgd over alle polarisatie in het land en vrezen dat het stikstofdossier nog weer langer stil blijft liggen terwijl dat niet hoeft. ‘Dat kan en mag niet gebeuren. Ruim drie jaar na de uitspraak van de Raad van State kunnen we ons geen dag stilstand meer permitteren. PAS-melders moeten zekerheid krijgen. Er moet weer ruimte komen voor economische ontwikkeling en de bouw. Anders stokt bijvoorbeeld ook de energietransitie. En bovenal moeten boeren weer perspectief krijgen, terwijl we de natuur versneld herstellen.’ 

 

Bruikbaar plan 

De ondernemersorganisaties hebben in het gesprek gewezen op het plan dat ze vorig jaar in een alliantie met boeren (LTO), bouwers (Bouwend Nederland) en natuurorganisaties (Natuur & Milieu en Natuurmonumenten) samen hebben gemaakt. ‘Alleen door weer samen te werken en als iedereen over zijn eigen schaduw springt kunnen we tot oplossingen komen. Dit plan bevat tal van bruikbare elementen om uit de impasse te komen en legt een uitstekende basis.’ 

 

Hoewel de depositie van sectoren als de industrie en verkeer qua stikstof gering is, benadrukten Thijssen en Vonhof in het gesprek nogmaals dat alle sectoren uit de achterban hun bijdrage willen leveren. Dit zal in veel sectoren gelijk op gaan met maatregelen voor de energietransitie.

 

Meer aandacht voor innovatie

In het vorig jaar gepresenteerde Versnellingsplan gaan zaken als innovatie, het creëren van economische ontwikkelruimte en natuurherstel hand in hand op een praktische manier. Zo kunnen innovatieve stalsystemen helpen de Nederlandse landbouw versneld circulair te maken en de stikstofdepositie stevig terug te dringen. Ook moeten boeren die toch willen stoppen nu snel een aantrekkelijke regeling krijgen. ‘Met al dit soort ingrediënten kunnen we een aantrekkelijk keuzemenu voor boeren samenstellen dat hen weer perspectief geeft mét juridisch houdbare oplossingen die werken voor de natuur, voor boeren én met ruimte voor economische ontwikkeling. Het is goed dat het kabinet als eerste uitkomst van het gesprek vandaag al aan de slag gaat met de innovatieaanpak’, aldus de ondernemersorganisaties.