Wie had dat gedacht: Arcadis begon ooit met het vangen van vissen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-05-2017

Verrassend. Wat nu een ingenieursbureau is, begint in 1888 als een vereniging om de Nederlandse landbouw van de ondergang te redden. In de serie Overlevers: de Nederlandse Heidemaatschappij (huidige naam: Arcadis).

 

Grote handen met kleine vissen. Waarschijnlijk zijn het pootkarpers of kweekbaarzen waar de mannen van de Nederlandsche Heidemaatschappij zich over buigen. Zouden ze hun best moeten doen om de gladde visjes niet te laten ontsnappen? Met schepnetjes worden de beestjes uit het water gevist en in grote bakken gegooid. Ze moeten wel opschieten, want de vissen in het net op de grond zullen vast niet blij zijn om lang naar lucht te moeten happen. De man rechts leegt zijn net in een groot vat dat op een bascule staat. Daar wordt de vis op gewogen. Op de grond staan nog wat gewichten, zo kan precies worden vastgesteld hoe zwaar de vangst is.

 

Landbouwcrisis

De Nederlandsche Heidemaatschappij wordt in 1888 opgericht. Aanleiding is een crisis in de Nederlandse landbouw. De doelstelling van de vereniging is ‘het verhoogen van het voortbrengend vermogen van den Nederlandsche bodem’. Vooral notabele particulieren zijn lid en zelfs koning Willem III prijkt op de ledenlijst. Als eind 19e eeuw blijkt dat het niet zo best gesteld is met de visstand in de Nederlandse wateren legt de vereniging met succes kweekvijvers voor zoetwatervissen aan. Een investering van 10.000 gulden.

Ook grote projecten als de aanleg van het Amsterdamse Bos worden in opdracht van de Heidemij uitgevoerd. Dat gebeurt tijdens de crisisperiode in de jaren dertig als het bedrijf met de uitvoering van de werkverschaffing is belast.

 

Een van de beste plaatsen om te leven, althans, volgens de Griekse mythologie, is Arcadië. Daarom kiest de Nederlandse Heidemaatschappij in 1997 Arcadis als nieuwe naam. De vuursalamander van het logo voelt zich thuis op het land en in het water en kan, hoe toepasselijk, alleen leven in een ecologisch stabiele omgeving.

Je moet even geduld hebben, maar 't is een mooi kijkje in de geschiedenis van de Heidemij

 

Zo ging dat toen: de aanleg van verharde wegen op het platteland

 

Marcia Timmermans
bureauredacteur Forum
+31 70 3490 165