DEB.nl

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-10-2023

Er is veel winst te behalen voor ondernemers die actief aan de slag gaan met energiebesparing. Dat is juist nu belangrijk omdat iedere kostenbesparing meetelt. Tegelijkertijd bereid je het bedrijf voor op de toekomst waarin duurzaamheid nog belangrijker wordt.

 

DEB.nl is een initiatief van MKB-Nederland met medewerking van een groot aantal ondernemersorganisaties. Het doel: de ondernemer op heel praktische manier ondersteunen om energie en daarmee kosten te besparen. Dat is winst voor het bedrijf en voor de samenleving. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.

 

Aansluiting op actualiteit

Het initiatief sluit nauw aan op de actualiteit. Iedere mkb-ondernemer let altijd al op de kosten. Daarnaast hebben MKB-Nederland en VNO-NCW een strategie voor de komende jaren ontvouwd. Het bedrijfsleven zal zich maatschappelijker opstellen en van bedrijven wordt verwacht dat ze onder meer een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Energiebesparing is daarvan één van de uitingen. Sinds enige tijd verplicht de Wet milieubeheer om energiebesparende maatregelen te nemen en die te melden. Die plicht geldt voor bedrijven die minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar gebruiken. MKB-Nederland geeft met het programma DEB.nl een praktische invulling hieraan.

 

Invulling van verplichting

Veel mkb-ondernemers blijken in de praktijk moeite te hebben met de invulling van de verplichting. Want waar moet je beginnen? De wet noemt een hele reeks maatregelen. Omzetten in concrete plannen is niet zo simpel. Er is vooral behoefte aan een praktisch hulpmiddel. Op initiatief van MKB-Nederland is dat ontwikkeld, in samenwerking met branche- en ondernemersverenigingen. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunen het online platform DEB.nl. Ondernemers kunnen er gratis gebruik van maken. Ook degenen die niet verplicht zijn energie te besparen, maar dat wel graag willen. DEB helpt om inzicht te krijgen en geeft ook nog eens aan hoeveel winst te behalen is. In klinkende euro’s, per onderneming uitgerekend.

 

Adviezen en alternatieven

Inmiddels heeft het online platform al meer dan 1.000 pagina's met adviezen. Per maatregel worden verschillende alternatieven aangegeven, met de investeringen die nodig zijn om de besparingen te realiseren. Soms gaat het daarbij om bedragen van nog geen honderd euro! Dan is het voordeel snel behaald. DEB.nl helpt de ondernemer ook een planningslijst te maken. Het kan verstandig zijn een maatregel nog even uit te stellen om zo beter aan te sluiten bij andere investeringsplannen. Een andere keer is het wijs op korte termijn actie te ondernemen omdat besparingen binnen handbereik zijn. Waar het mogelijk is subsidie te verkrijgen, geeft het programma dat aan.

 

Op de website van website van DEB.nl staan inspirerende voorbeelden van ondernemers die inmiddels aan de slag zijn gegaan. Ze vertellen over hun motieven, de genomen maatregelen en vaak ook welke besparingen het heeft opgeleverd. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Meer informatie

DEB.nl

 

Deelname aan DEB is voor branche- en ondernemersverenigingen kosteloos. Meer weten? Neem dan contact op met Simone van Laar.