WTO maakt na 9 jaar nieuwe handelsafspraken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-06-2022

Afgelopen nacht zijn de leden van de World Trade Organization (WTO) voor het eerst sinds 2013 tot afspraken gekomen op het gebied van vaccins, handel en gezondheid, voedselzekerheid en visserijsubsidies. Dit gebeurde op de 12de Ministeriële Conferentie van de WTO in Genève. MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen het nieuwe pakket aan handelsafspraken. Namens de ondernemersorganisaties maakte Marhijn Visser onderdeel uit van de Nederlandse delegatie.

 

Afspraken over geschillenbeslechting 

De 164 leden van de Wereldhandelsorganisatie zijn overeengekomen om stappen te zetten richting het herstel van het geschillenbeslechtingsysteem van de WTO, en dan met name het beroepsorgaan (Appelate Body). Onder voormalig president Trump blokkeerden de Verenigde Staten de benoeming van nieuwe WTO-rechters en de huidige Amerikaanse regering heeft dat nog niet hersteld. De geschillenbeslechting bij de WTO is van cruciaal belang voor het oplossen van handelsconflicten tussen landen.

 

Deelakkoord over visserijsubsidies

Ook is er in Genève een belangrijk deelakkoord bereikt over visserijsubsidies. Hiermee komt er een absoluut verbod op subsidies voor illegaal en ongereguleerd vissen en op visserij in internationale wateren. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat er eindelijk een akkoord is op visserijsubsidies. Dit is ecologisch van groot belang om overbevissing tegen te gaan.

 

Geen importheffingen elektronische diensten

Verder zijn de ondernemersorganisaties positief over de verlenging van het moratorium op e-commercetarieven. Voor Nederlandse ondernemers is dit van groot belang, omdat het voorkomt dat er importheffingen gaan gelden op elektronische diensten.

 

Alle documenten betreffende het handelsakkoord zijn hier terug te vinden.