Oplossen personeelstekorten vraagt snel om onconventionele maatregelen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-06-2022

MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen de nieuwe plannen van het kabinet om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken. ‘Het kabinet komt met een aantal concrete voorstellen om het tekort tegen te gaan en het is goed dat zij daarbij de belangrijke rol van werkgevers benadrukt.’ Wel wijzen beide werkgeversorganisaties erop dat er meer nodig is om versneld een doorbraak te creëren in het oplossen van het personeelstekort. ‘Dit vraagt op korte termijn om onconventionele maatregelen van zowel werkgevers als overheden’.

 

Onconventionele maatregelen

‘We zien het allemaal. Kroegen die niet meer alle dagen open zijn, minder treinen en zelfs onze klimaat- zorg-, onderwijs- en woningbouwambities zijn serieus in gevaar. Het kabinet onderkent de urgentie en treft zelf een aantal maatregelen, zoals het stimuleren van technologie en innovatie, het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het stimuleren van een leven lang ontwikkeling.’

Om op korte termijn doorbraken te creëren is er volgens de werkgeversorganisaties echter meer nodig en dat vraagt om een aantal onconventionele maatregelen, waarbij werkgevers ook zelf nadrukkelijk aan zet zijn.

 

Meer uren werken moet lonen

‘Allereerst moet het werken van meer uren aantrekkelijk worden gemaakt. Werkgevers kunnen deeltijders stimuleren om meer te werken, door bijvoorbeeld in overleg met de medewerkers roosters te maken. Daarnaast zien we dat meer uren werken vaak onvoldoende loont. Via de werkkostenregeling kan er worden gezorgd dat mensen onbelast beloond worden als zij meer uren gaan werken. Zo gaan ze er ineens in de portemonnee flink op vooruit en wordt meer uren werken voor bijna een half miljoen mensen ineens echt aantrekkelijker.’

 

Van de zijlijn terug in de basis

Naast het aantrekkelijker maken van meer uren werken is het volgens MKB-Nederland en VNO-NCW belangrijk dat mensen die momenteel nog langs de zijlijn staan de weg naar de arbeidsmarkt vinden en meer gaan werken. ‘Bijvoorbeeld door als werkgever op een andere manier te werven – o.a. met behulp van ‘open hiring’ – of door de werkzaamheden in overleg aan te passen zodat een grotere groep in aanmerking komt. Om dit realiteit te maken is het wel belangrijk dat er snel beter inzicht komt in de uitkeringsbestanden. Daarbij moeten de risico’s voor werkgevers (bv. bij ziekte) wel weggenomen worden als ze deze mensen in dienst nemen’, aldus de werkgeversorganisaties.

 

Automatiseren en robotiseren

‘De arbeidsproductiviteit is in Nederland sinds 2009 nauwelijks gestegen. En dat terwijl er voor bijna alle sectoren van de Nederlandse economie mogelijkheden zijn om te automatiseren en robotiseren. Daarom zou het goed zijn als er een productiviteitsoffensief komt waarbij brancheorganisaties ondernemers helpen en de nieuwste kennis verspreiden. Hiermee verminderen we de vraag en dit kan voor uiteenlopende sectoren een oplossing bieden. De overheid zou robotisering kunnen stimuleren door bijvoorbeeld een tijdelijke mogelijkheid voor een willekeurige afschrijving voor nieuwe arbeidsbesparende technologie (a la VAMIL).’

 

Arbeidsmigratie als aanvullende oplossing

Bovenstaande oplossingen kunnen volgens MKB-Nederland en VNO-NCW een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de personeelstekorten. ‘Toch zien we dat de Nederlandse beroepsbevolking de komende decennia met 1 miljoen mensen zal gaan krimpen door vergrijzing. We hebben daarom ook andere alternatieven nodig, zoals bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Daarbij is het essentieel dat we dit op een goede en fatsoenlijke manier faciliteren, in overeenstemming het rapport Roemer.’

 

Infographic oplossingen krapte arbeidsmarkt

Zie voor meer informatie onze infographic over welke onconventionele maatregelen er op korte termijn mogelijk zijn. Daarin ook nadere informatie over het onbenut arbeidspotentieel en waar de ruimte zit.

Lees meer over