‘Nationaal plan energiesysteem bevat juiste uitgangspunten’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-07-2023

‘Het nieuwe Nationaal Plan Energiesysteem bevat de juiste uitgangspunten voor onze toekomstige energiehuishouding en de ingrijpende verbouwing die voor de deur staat.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op de plannen van minister Jetten (Klimaat).

 

Waterstof

De ondernemersorganisaties zijn erg te spreken over de keuze van het kabinet om aan te sluiten bij hetgeen waar Nederland al goed in is. Zo kunnen we bijvoorbeeld dankzij ons goede gasnetwerk, onze havens en de windparken op zee uitgroeien tot een centrum voor groene waterstof. Juist voor de industrie in Nederland en voor het zwaar transport biedt dit een enorme uitkomst om te kunnen verduurzamen. De eerste stappen om het waterstofnetwerk aan te leggen worden inmiddels ook al gezet. ‘Ook het streven om twee kerncentrales gereed te hebben rond 2035 is goed voor een duurzame en stabiele energiehuishouding’, aldus de ondernemersorganisaties. 

 

Groene energieprojecten krijgen sneller een vergunning

Belangrijk is verder de toezegging dat minister Jetten werk gaat maken van de mogelijkheden die Europa biedt om vergunningprocedures voor duurzame energie en energie-infrastructuur te versnellen. Hierover gaat hij met de provincies in gesprek om na te gaan bij welke projecten dit kan. Nu liggen bijvoorbeeld alleen al zo’n 3.000 projecten van netbeheerders stil door bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. Ook een belangrijk project voor CO2-opslag (Porthos) ligt al geruime tijd stil. 

 

Maximaal aanbod en ruimte reserveren

Een goede zaak is volgens de ondernemersorganisaties dat het Kabinet maximaal inzet op een goed aanbod van (duurzame) energie, door middel van het stimuleren van zoveel mogelijk binnenlandse productie, import, én het zo snel mogelijk bouwen van de benodigde infrastructuur. ‘Dat de overheid tegelijkertijd ook stevig inzet op energiebesparing is terecht’, aldus de ondernemersorganisaties. ‘Mogelijke dwingende sectordoelen kunnen daarbij echter contraproductief werken, omdat het duurzame groei kan hinderen of andere onbedoelde effecten kan hebben’.

 

Benodigde ruimte

Met de plannen gaat het Kabinet nu in kaart brengen hoeveel ruimte er nodig is voor het toekomstige energiesysteem in 2050 en waar specifieke onderdelen zoals elektrolysers en batterijen zouden kunnen worden geplaatst. Door nu al ruimte te zoeken en te reserveren voor grootschalige energieprojecten na 2030 kan de aanleg daarvan worden versneld.