Maatschappelijke coalitie roept op klimaataanpak niet stil te laten vallen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
10-07-2023

Een unieke en brede maatschappelijke coalitie heeft dit weekend de politiek opgeroepen de klimaataanpak niet te laten stilvallen. 

 

Met de verklaring roept de coalitie alle politieke partijen op de klimaataanpak niet tot stilstand te laten komen, ondanks de verkiezingscampagne en de demissionaire periode die er aan komt. ‘Simpelweg omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen, maar zeker ook omdat burgers en bedrijven behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid’, aldus de verklaring.

 

De partijen deden de oproep dit weekend aan de vooravond van het debat vandaag in de Tweede Kamer over de val van het kabinet.

 

De brede coalitie bestaat uit milieupartijen, decentrale overheden, bedrijfsleven, vakbonden en netbeheerders: CNV, Urgenda, VNG, Stedin, Nationaal Klimaatplatform, Tennet, VNO-NCW, Natuur & Milieu, Enexis, Energie Samen, LTO, Aedes, Gasunie, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, IPO, MKB-Nederland, NVDE, Natuurmonumenten, Greenpeace Nederland, Alliander, UN Global Compact Network Netherlands en de Unie van Waterschappen.

 

Lees hieronder de integrale tekst van de verklaring.

——

Aan de leden en de fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamer,

 

De val van het kabinet Rutte IV betekent dat de politieke en ambtelijke voortgang op veel onderwerpen lange tijd stil dreigt te vallen. Het betekent ook onrust in Den Haag omdat de verkiezingscampagne begonnen is. Met alle uitdagingen kan Nederland zich dat niet veroorloven. Samen met de decentrale overheden roepen wij u op om er alles aan te doen om te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. Het parlement moet besluiten kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden.

 

De klimaataanpak is absoluut één van die uitdagingen. Die mag nu niet tot stilstand komen. Simpelweg omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen, maar zeker ook omdat burgers, werknemers en bedrijven behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid. Talloze ondernemers en de industrie zijn bezig met ambitieuze plannen voor verduurzaming van hun productie en dienstverlening. Overal zijn burgers en coöperaties actief met besparing en opwekking van eigen duurzame energie. Vele publieke uitvoerders werken dag in dag uit hard aan de energietransitie. Zo vraagt het volle elektriciteitsnet een uiterst voortvarende aanpak, en dat geldt voor de verduurzaming van het gehele energiesysteem waarop burgers en bedrijven simpelweg moeten kunnen rekenen. Allen moeten weten waar zij aan toe zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te kunnen investeren.

 

Als er de komende tijd íets nodig is op het thema klimaat dan is dat maximale focus op dóen, op uitvoeren. Dat vraagt duidelijkheid en stabiliteit op het beleidsfront. We moeten de obstakels waar we tegenaan lopen blijven oplossen. Er is grote maatschappelijke en politieke steun voor duidelijk en stabiel klimaatbeleid. Daarom roepen wij u op om ervoor te zorgen dat er geen vertraging ontstaat, juist nu de versnelling is ingezet. We moeten door!

 

Hartelijke groet, 

CNV, Urgenda, VNG, Stedin, Nationaal Klimaatplatform, Tennet, VNO-NCW, Natuur & Milieu, Enexis, Energie Samen, LTO, Aedes, Gasunie, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, IPO, MKB-Nederland, NVDE, Natuurmonumenten, Greenpeace Nederland, Alliander, UN Global Compact Network Netherlands en Unie van Waterstchappen.