‘Kamer roept kabinet op innovatieve bedrijven meer te ondersteunen’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-06-2022

De Tweede Kamer heeft gisteren een aantal belangrijk moties aangenomen om het innovatie- en industriebeleid in Nederland verder te versterken. ‘Met de brede steun voor deze moties geeft de politiek een duidelijk signaal af. Het is goed dat de Kamer het kabinet oproept om innovatieve bedrijven beter te ondersteunen en ons innovatiebeleid daarbij af te stemmen op grote Europese programma’s’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Belang valorisatie van onderzoek

Het kabinet investeert de komende jaren extra miljarden in onderzoek en hoger onderwijs. ‘Een goede ontwikkeling, maar daarbij is het wel belangrijk dat we de waarde van valorisatie en toegepast onderzoek niet uit het oog verliezen. Het is namelijk van belang dat onderzoek veel beter dan voorheen ook leidt tot oplossingen voor maatschappelijke problemen en bijdraagt aan ons verdienvermogen. Met de motie van Strien doet de Kamer een heldere oproep aan het kabinet om samen met partners een valorisatiestrategie en actieplan op te stellen.’

 

Aanpassing WBSO

Verder bepleit de motie de Jong dat gekeken moet worden naar de impact van de huidige inflatiecijfers op de ‘Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk’ (WBSO). Zonder een aanpassing op de inflatiecijfes dreigt deze regeling te worden uitgehold. Voor het brede innovatieve bedrijfsleven (onder andere de 20.000 mkb bedrijven) dat van deze regeling gebruik maakt is dit ontzettend belangrijk. Via de WBSO kunnen ondernemers de kosten voor onderzoek en ontwikkeling reduceren, waarmee nieuwe innovaties sneller leiden tot succesvolle producten en diensten.’

 

Nederlandse deelname Europese projecten

Ook wijst de Kamer het kabinet op het grote belang van de Nederlandse deelname aan het strategisch Europees industriebeleid en grote programma’s zoals de IPCEIs. De IPCEIs zijn belangrijke Europese projecten waar verschillende nationale projecten van bedrijven en onderzoeksinstellingen samenkomen op belangrijke thema’s zoals verduurzaming en digitalisering. ‘Nederland neemt momenteel slechts beperkt deel aan dit soort projecten. Voor ons toekomstig verdienvermogen is het ontzettend belangrijk dat we onze ambities in deze programma’s de komende jaren fors naar boven bijstellen’.