BusinessEurope’s verwachtingen ten aanzien van de Europese Raad van 23 en 24 maart 2023

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-03-2023

Thérèse de Liedekerke, plaatsvervangend Secretaris Generaal van BusinessEurope, blikt vooruit op de Europese Raad die deze week (23 en 24 maart) in Brussel plaatsvindt. Lees hier welke vijf uitdagingen volgens BusinessEurope extra aandacht verdienen tijdens deze top.

 

Tijdens de aankomende Europese Raad op 23 en 24 maart 2023 zal de lange-termijn strategie concurrentievermogen die door President von der Leyen is aangekondigd worden besproken. De goede uitvoering van deze strategie is van vitaal belang. Volgens BusinessEurope verdienen vijf uitdagingen prioritaire aandacht.

 

  1. De EU moet alle factoren die investeringen uit Europa verdrijven aanpakken. Europa’s antwoord kan niet simpelweg deelname aan een subsidiewedloop zijn. De Europese Unie moet een uitgebreid antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA) geven dat haalbare oplossingen formuleert ten aanzien van de twee belangrijkste factoren die investeringen uit Europa verdrijven: de torenhoge energieprijzen en de buitensporige regeldruk.
  2. De EU heeft een volwaardig programma nodig om het regelgevingskader in de interne markt te vereenvoudigen. Het versnellen van vergunningsprocedures voor een aantal ‘green tech’ sectoren is een welkome eerste stap, maar zal niet genoeg zijn. Alle Europese bedrijven hebben ademruimte nodig, waarvoor de regeldruk gereduceerd moet worden. Daarom is het van belang dat de Europese Commissie haar belofte om de rapportageverplichting voor bedrijven met 25% te verminderen snel implementeert. Ook moeten er concurrentievermogenschecks uitgevoerd worden op alle EU initiatieven, zodat het cumulatieve effect van wetgeving in acht genomen kan worden.

  3. De hervorming van de elektriciteitsmarkt moet bijdragen aan het verbeteren van concurrentievermogen. Volgens BusinessEurope is het aanbieden van afdekkingsmogelijkheden voor consumenten door lange-termijn contracten een goede manier om de invloed van gasprijsschommelingen op de elektriciteitsprijzen te verminderen. Dit moet een centraal element van de elektriciteitsmarkthervorming zijn.
  4. Europa heeft een brede industriële strategie nodig. Het koolstofvrij maken van de industrie is een prioriteit voor de gehele economie. De beperkte omvang van de voorgestelde ‘Net-Zero Industry Act’ vormt het risico een handicap te worden voor de EU’s net-zero transformatie. We hebben een stimulerend klimaat nodig voor de gehele economie, als ook meer handelskansen door een ambitieus handelsbeleid en verbeterde toegang tot kritieke grondstoffen door een goed uitgewerkte ‘Critical Raw Materials Act.’

  5. Staatssteunregels moeten goed afgestemd zijn. Gerichte staatssteun kan worden verantwoord als het energie-intensieve bedrijven bijstaat in hun transitie. Het ‘Temporary Crisis and Transition Framework’ kan een korte termijn maatregel vormen. Echter moet het, net zoals alle EU staatssteuninstrumenten, goed afgestemd worden om het gelijke speelveld in de interne markt in stand te houden.

De Europese Unie kan de uitdaging om een succesvolle lange-termijn concurrentiestrategie te verwezenlijken niet uit de weg gaan. We hebben concrete acties nodig om de kosten voor het naleven van Europese regels te verminderen en de verschillen in energiekosten met onze belangrijkste handelspartners aan te pakken.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.