Brusselblog Winand Quaedvlieg

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-11-2023

 

Beste lezer, 

Deze Blik op Europa valt bij u in de elektronische brievenbus terwijl Nederland nog natrilt van de politieke aardverschuiving van eergisteren. In een eerste reactie op de verkiezingsuitslag stelde VNO-NCW dat het belangrijk is dat de nieuwe coalitie een stabiele meerderheid heeft, moet opereren binnen de democratische rechtsstaat en oog moet hebben voor de Nederlandse (handels)positie in de wereld en in de Europese Unie. 

 

Vóór de verkiezingen vroeg de Blik-redactie aan een aantal deskundigen buiten VNO-NCW wat er na de verkiezingen zou moeten gebeuren op een aantal Europese kernthema’s. 

 

In haar antwoord schrijft Mendeltje van Keulen, lector ‘Changing role of Europe’ aan de Haagse Hogeschool dat er een diepe kloof gaapt tussen de uitslag van de verkiezingen en het dagelijkse werk van vele honderden Nederlanders in het kader van de Europese Unie. En zij vraagt zich af wat een nieuwe coalitie gaat doen op de Europese kernthema’s geld, bevoegdheden en rechtsstaat. 

 

David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Issues bij de NAVO vraagt in zijn antwoord aandacht voor defensie en veiligheid omdat de invloed van de internationale veiligheid op onze nationale economie enorm is. Hij pleit daarom voor het voorzetten van steun aan Oekraïne en investeringen in defensie en de productiecapaciteit van de Europese defensie-industrie. Maar hij stelt ook dat veiligheid breder is dan defensie en een collectieve inspanning van ons allemaal vraagt, bijvoorbeeld door alert te zijn op cyber-veiligheid en desinformatie. 

 

Tot slot wijst voorzitter van TLN Elisabeth Post op het belang van een heel concrete EU-agenda. Met duurzaamheidsplannen die betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar zijn. Efficiënte logistiek bijvoorbeeld met het nieuwe EU-douanewetboek. En meer CO2-reductie met intermodaal vervoer; en realisering van de elektronische vrachtbrief. 

 

Maar ook onze interne experts zaten niet stil. Nu de Nederlandse verkiezingen achter de rug zijn komen de Europese verkiezingen op 6 juni volgend jaar in het vizier. En vóór die tijd wil de EU nog een serie wetsvoorstellen afronden. In dat kader gaan we in deze Blik in op het bereikte akkoord over de Natuurherstelverordening; het EU-plan om de afhankelijkheid van niet-Europese grondstoffen te verkleinen; het Europese databestand met gezondheidsgegevens; en de plannen om via multi-modaal vervoer de CO2-uitstoot te verlagen. De wetgevingseindsprint van de EU wordt duidelijk voelbaar!

 

We wensen u veel leesplezier. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.