Marianne Thieme: 'Groei is niet de oplossing voor alles'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-01-2017

Marianne Thieme moet niets van gepolder hebben. ‘Het beste resultaat ligt niet in het midden’, zegt de fractieleider van de Partij voor de Dieren. Zij wil juist radicale verandering. ‘Want de aarde is in crisis.’

 

Partij tegen het Bedrijfsleven?

‘Ondernemingszin is een belangrijke drijfveer voor de maatschappij. Maar dan wel ondernemen in een ethisch kader, met respect voor mens, dier en milieu. Met een overheid die de kaders aangeeft. Dat gebeurt nu onvoldoende. Het grootbedrijf, en dan vooral het energie-intensieve deel daarvan, hoeft maar weinig belasting te betalen. Dat gaat ook ten koste van het midden- en kleinbedrijf. Ik vind het belangrijk om het mkb te ondersteunen. Dat kan onder meer door de loonbelasting te vervangen door een belasting op grondstoffen. Dat is beter voor het milieu en zorgt er meteen voor dat ondernemers weer mensen durven aan te nemen.’

 

Ondernemersnest

‘Mijn vader heeft een eenmanszaak in geluidstechniek. Ik herinner me dat het heel spannend was toen hij daarmee begon: zou hij genoeg klanten krijgen, ging het lukken met de administratie? Hij voelde zich natuurlijk verantwoordelijk voor het gezin. Het ondernemersbestaan is onzeker maar geeft ook voldoening.’

 

'Het Energie-akkoord is een mislukking'

 

Slager

‘Mijn man is ook ondernemer en oprichter van De Vegetarische Slager. Ik ben blij dat hij geen échte slager is. We hebben dezelfde idealen en willen allebei de wereld verbeteren, maar onze professionele levens zijn gescheiden. Het is niet zo dat hij mij vertelt waar hij als ondernemer tegenaan loopt, en dat ik dat meeneem naar Den Haag.’

‘Ik heb zelf rechten gestudeerd. Na mijn eerste baan bij een adviesbureau ben ik gaan werken voor de Bont voor Dieren en Wakker Dier, en was ik een van de oprichters van de Partij voor de Dieren.’

 

Stap naar politiek

‘Ik kwam af en toe op de koffie bij een Kamerlid, en moest dan maar hopen dat die iets met mijn inbreng ging doen. Maatschappelijke organisaties staan aan de zijlijn. Beslissend voor mij was het kabinet Balkenende I met de LPF. Toen zijn in korte tijd veel dierenwelzijns- en milieumaatregelen, waar lang voor was gestreden, van tafel geveegd. Ik wilde dáár zijn waar het beleid wordt gemaakt. Toen wij in de Kamer kwamen, ging het tijdens landbouwdebatten ineens over ethiek in plaats van trekkerrijbewijzen. Andere partijen namen onze standpunten over.’

 

Wie is Marianne Thieme?

Na een jaar Frans aan de Sorbonne in Parijs en een studie rechten in Rotterdam begint Marianne Thieme (44) in 1997 bij adviesbureau B&A als beleidsonderzoeker openbare orde en veiligheid. Thieme specialiseert zich dan al in milieuhandhaving. Na het zien van een documentaire over de bio-industrie wordt ze vegetariër en maakt ze daar ook haar werk van. Eerst in 2001 bij de Bont voor Dieren, en vanaf 2004 als directeur van Wakker Dier. In 2002 is zij een van de oprichters van de Partij voor de Dieren. Sinds 2006 is zij fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Meer dan dieren

‘We willen af van het menscentrale denken. In de politiek staan vooral het korte-termijnbelang van de westerse mens en zijn geld centraal, en niet de gevolgen voor toekomstige generaties en de planeet. Economische groei wordt als de oplossing voor alles gezien. Maar groei leidt niet automatisch tot meer banen, en wel tot een tekort aan grondstoffen.’

 

Tegen gepolder

‘Ik houd niet van gepolder en compromissen. De polder is visie- en zouteloos. Het beste resultaat ligt niet in het midden. Het Energieakkoord vind ik bijvoorbeeld een mislukking. De aarde is in crisis en dat vraagt om een radicale verandering. Ook bedrijven moeten de toets der duurzaamheid doorstaan. Dat betekent aanpassen of stoppen.’

 

Kleine partij

‘In de peilingen staan we op vijf zetels. Bij zo’n uitkomst kunnen we het scharnierpunt worden voor nieuw beleid, omdat er wisselende meerderheden nodig zullen zijn. De traditionele partijen zijn zeer op elkaar gaan lijken. Het zijn grijstinten van D66.’

 

Trots op

‘Je bent niet alleen succesvol als je wetgeving verandert. Je kunt ook iets agenderen, of buiten het parlement invloed hebben. Dat de vleesindustrie een grote veroorzaker is van broeikasgassen, meer dan verkeer en vervoer, was een eyeopener voor andere Kamerleden. Hetzelfde geldt voor onze strijd tegen landbouwgif. Dat is slecht voor de biodiversiteit. Als de overheid dit gif verbiedt, zijn ondernemers innovatief genoeg om zich daaraan aan te passen.’

 

Geeft zichzelf een: 8

‘We zijn een uitstekende partij voor mkb-bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.’

 

Foto: ‘Fastned is een voorbeeld van disruptive innovation. Misschien is er nu nog weinig behoefte aan laadpalen langs de snelweg, maar Fastned steekt zijn nek uit en anticipeert op de toename van elektrische auto’s'

Markt of overheid?

‘Ze moeten er allebei zijn, maar de overheid is nodig als marktmeester en nutsvoorzieningen als onderwijs, zorg en energie moeten weer van ons allemaal worden.’

Nederland of Europa?

‘Nederland. Niet omdat ik tegen Europese samenwerking ben, maar omdat we in Nederland moeten beginnen met veranderingen, en niet op Europa moeten wachten.’

 

Paul Scheer
redacteur Forum
+31 70 3490 169