Heeft Lilian Marijnissen nog wat leuks in petto voor ondernemers?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-03-2021

Beste Lilian Marijnissen, Je wilt niet alleen hier en daar wat bijschaven, maar fundamentele keuzes maken, schrijf je in het voorwoord van jullie verkiezingsprogramma. ‘Een betere toekomst maken we met ons hoofd, maar ook met ons hart.’ Mooie woorden, maar hoe ziet die toekomst er voor ondernemers uit?

 

'Stel een daad' heet het verkiezingsprogramma van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen. En inderdaad, als de SP het na 17 maart voor het zeggen zou krijgen, komt Nederland er heel anders uit te zien. Ook wij willen een socialer Nederland waar de welvaart breed gedeeld wordt, maar wijst de SP de juiste weg?

 

Wil je liever in een video uitleg krijgen over het verkiezingsprogramma van de SP? Dat kan. Kamerlid Mahir Alkaya legt het hier in 10 minuten uit

 

Wat opvalt, is dat jullie vooral met heel veel dingen willen stoppen. Het is een woord dat maar liefst 24 keer voorkomt in jullie qua lengte bescheiden programma. Vooral in de zorg moet veel gestopt worden, vooral als het gaat om marktwerking en aanbestedingen. Ook gegraai moet stoppen, net als de 'cadeaus aan grote bedrijven', uitbuiting, discriminatie, oneerlijke handel, subsidies aan 'fossiele bedrijven', houtkap, de bio-industrie, zinloze oorlogen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

 

Wat een beetje jammer is, is dat een woord als innovatie – best belangrijk voor veel ondernemers – geen enkele keer langskomt. Gelukkig wordt er wel 14 keer geïnvesteerd, zij het dat dit vrijwel exclusief in de publieke sector gebeurt. Investeren gebeurt in de overheid, in buurtwerk, in veiligheid op straat, het openbaar vervoer, in onderwijzers en collectieve voorzieningen en gelukkig ook nog ergens in groene banen. Dat het geld voor al die investeringen toch eerst verdiend zal moeten worden, kwamen we nergens tegen. Over ondernemers lijken jullie een beetje dubbel: van 'zogenaamde zorgondernemers' moeten jullie duidelijk niets hebben, zeker niet als ze streven naar winst (bah). Maar de lokale en kleine ondernemer kan wel op jullie sympathie rekenen. Dit vinden wij drie goede en drie minder goede punten uit jullie programma.   

3 goede punten uit het verkiezingsprogramma van de SP

 

Mkb-vriendelijk

Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze economie, schrijven jullie. Dat zijn we hardgrondig met jullie eens. Ook de voorstellen die jullie doen, klinken als muziek in onze oren. Zo krijgen lokale ondernemers van jullie hulp, onder meer door aanbestedingen voortaan 'mkb-vriendelijk' te maken, betere huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van werknemers. Met een nationale investeringsbank voor het mkb kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en willen jullie duurzame vernieuwing bevorderen. Fijn dat jullie oog hebben voor de noden van deze belangrijke groep ondernemers.

 

'Fijn dat jullie oog hebben voor de noden van kleine en startende bedrijven'

 

Vakopleidingen en blijven leren

Ook jullie plannen voor het beroepsonderwijs zijn lekker hands on. Jullie schrijven dat veel kinderen beter leren op een werkplek dan in een klaslokaal. Jullie zeggen het mbo alle ruimte voor goede beroepsopleidingen te geven, die ook aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat laatste vinden wij ook belangrijk. Het bedrijfsleven werkt graag samen met het onderwijs aan het bieden van een betere beroepenoriëntatie.

De jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen, als het aan de SP ligt, een arbeidsmarktkwalificatie die duidelijk maakt wat hun vaardigheden zijn. Ook willen jullie het aantrekkelijk maken om een leven lang bijscholingen te volgen. Ook hier trekken we dolgraag met jullie op, want de kansen op ontwikkeling van je persoonlijke talent zijn op dit moment ongelijk verdeeld.

 

Arbeidsmigranten

Uitbuiting van arbeidsmigranten moet tegengegaan worden, stellen jullie. Dat vinden wij ook. Jammer dus, dat jullie de suggestie wekken er eigenlijk op uit te zijn om arbeidsmigratie vanuit EU-landen in te perken. Daartoe willen jullie het fenomeen van (tijdelijke) werkvergunningen invoeren. Dat zou in onze optiek indruisen tegen het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie en daar vinden jullie ons op jullie pad. Wat wel moet gebeuren is dat er strengere regels moeten komen om malafide uitzendbureaus uit de markt te weren. En – heel belangrijk – er moet flink wat extra capaciteit vrijgemaakt worden om bestaande regels beter te handhaven. Daar kunnen jullie het toch niet mee oneens zijn? Waar we het waarschijnlijk ook over eens zijn, is het ontkoppelen van arbeidscontracten en huisvesting, zodat einde opdracht niet meteen einde onderdak betekent. Jullie noemen dat 'een einde aan de dubbele pet van werkgever en huisbaas'. Goed om daar aan te werken en het nieuwe kabinet een harde taakstelling te geven als het gaat om het creëren van voldoende fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Wie is Lilian Marijnissen?Met haar 35 jaar is Lilian Marijnissen de jongste vrouwelijke lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Al op 4-jarige leeftijd was ze te zien in de campagne van haar vader, Jan Marijnissen. Politiek is haar met de paplepel ingegoten. Ze was 16 toen ze werd verkozen tot gemeenteraadslid in Oss, maar mocht die zetel toen niet innemen (te jong).  Dat lukte alsnog in 2003 toen ze werd herverkozen. Ze studeerde naast haar werk politicologie in Nijmegen en ging daarna aan de slag bij Abvakabo FNV. In 2017 maakte ze de overstap naar de Tweede Kamer. Haar motto: ‘Ik wil de wereld beter maken.’ 

Het artikel gaat verder na de foto 

Zelf zegt Lilian Marijnissen dat ze klaar is om mee te regeren. Maar of dat ook gaat gebeuren...
Zelf zegt Lilian Marijnissen dat ze klaar is om mee te regeren. Maar of dat ook gaat gebeuren...
Foto: SP

3 minder goede punten uit het verkiezingsprogramma van de SP:

 

AOW-leeftijd weer omlaag

De betaalbaarheid lijkt geen issue bij de SP als het gaat om de AOW. Zo schrijven jullie: 'We verlagen de AOW-leeftijd naar 65 jaar, zodat iedereen voortaan vanaf 65 jaar kan stoppen met werken. De AOW gaat met minimaal een kwart omhoog. Zo zorgen we dat onze gepensioneerden meer te besteden krijgen.' Dit zal veel ouderen allicht als muziek in de oren klinken tot ze beseffen dat dit een enorme rekening neerlegt bij de jongere generaties die de volledige kosten van de vergrijzing op hun bordje krijgen.

 

En waar vakbonden, werkgevers én politici vorig jaar blij waren dat er eindelijk een pensioenakkoord was gesloten dat zorgt voor een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel, schrijven jullie doodleuk: 'Er moet een nieuw pensioenakkoord worden gesloten zodat de pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen.' Jammer dat de SP zich hiermee buiten de realiteit lijkt te plaatsen.

 

Meer macht voor werknemers

De SP wil de economie 'democratiseren'. Wat dat volgens jullie verkiezingsprogramma betekent, is dat 'in bedrijven met meer dan honderd medewerkers, werknemers instemmingsrecht krijgen en net zoveel zeggenschap als de aandeelhouders, over zaken als grote investeringen, beloningen, fusies of verkoop.'

 

Nu kent Nederland al een uitgebreid, goed functionerend systeem van medezeggenschap, maar daar wil de SP blijkbaar nog een schepje bovenop. Jammer, want we hebben juist zo'n goede balans in de bevoegdheden tussen ondernemingsraden en aandeelhouders. De Wet op de ondernemingsraden schrijft voor dat elke onderneming in Nederland met ten minste 50 werknemers een ondernemingsraad moet hebben. Kleinere bedrijven kunnen een personeelsvertegenwoordiging instellen. In de wet staat al een lange lijst van besluiten die adviesplichtig zijn. Ook kan de ondernemingsraad zaken voorleggen aan de Ondernemingskamer. 

 

‘De SP deelt royaal uit in haar verkiezingsprogramma’

 

Jullie stellen hiermee te willen voorkomen dat besluiten worden genomen die op de korte termijn veel winst opleveren voor de aandeelhouders, maar die slecht zijn voor de medewerkers en voor de toekomst van het bedrijf. Maar ook nu al is het zo dat de macht van de aandeelhouder (voor zover een bedrijf die kent) beperkt is en dat bedrijven rekening moeten houden met ál hun stakeholders, waaronder ook hun werknemers.

 

Hetzelfde geldt eigenlijk voor jullie voorstel om werknemers bij grote bedrijven de helft van de commissarissen te laten kiezen en aandeelhouders de andere helft. Commissarissen moeten zich, wie hen ook benoemt, namelijk richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Daarbij moeten de belangen van alle betrokkenen, waaronder werknemers, worden meegewogen en niet onnodig of onevenredig worden geschaad.

 

Belastingen, belastingen, belastingen

De SP deelt royaal uit in haar verkiezingsprogramma en lijkt zich niet druk te maken over waar het geld vandaan moet komen. Dat is ook niet zo verwonderlijk want jullie lijken een magische bron te hebben gevonden, namelijk de grote bedrijven. Die mogen – samen met de hoge vermogens – de rekening gaan betalen. Bijvoorbeeld door de winstbelasting te verhogen, door een belasting op digitale diensten en financiële transacties te introduceren, 'oneerlijke' belastingkortingen af te schaffen, een CO2-belasting in te voeren, de bankenbelasting te verhogen en een miljonairsbelasting in te voeren. Daarbovenop krijgen alle medewerkers van bedrijven voortaan ook het recht op een deel van de winst, het minimale percentage daarvan vastgelegd in een wet. Uiteraard niet in plaats van een deel van hun salaris, maar bovenop hun reguliere salaris.

Het is jammer dat jullie je er weinig rekenschap van geven dat bedrijven internationaal moeten concurreren en dat het eindeloos verhogen van belastingen dus een prijs heeft. En uiteindelijk kunnen bedrijven niets anders doen dan hogere belastingen afwentelen via bijvoorbeeld hogere prijzen of via de lonen. Dat kost gewoon banen voor heel gewone Nederlanders. En dus voor jullie achterban.

 

Verkiezingsprogramma's langs de meetlat van ondernemersIn de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart analyseert opinieblad Forum de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die nu een coalitie vormen en de volgens de peilingen andere grootste partijen: VVD, D66, CDA en CU en PvdA, GroenLinks, SP en PVV. Volg de wekelijkse serie via www.vno-ncw.nl/forum 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

 

Karin Bojorge
hoofdredacteur
+31 70 3490 172