Gaat het CDA van Wopke Hoekstra aan de slag voor ondernemers?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-02-2021

Beste Wopke Hoekstra, je wilt dat we meer samen doen. En de komende vijf jaren werken aan een krachtig herstel van de economie. Met de nadruk op innovatie en duurzaamheid. Wat betekent dat voor ondernemers?

 

Je hebt eind vorig jaar het stokje overgenomen van Hugo de Jonge als lijsttrekker. Onder hem was de verkiezingsslogan 'Zorg voor elkaar', jij kiest voor 'Nu Doorpakken' en net als De Jonge wil je 'de mouwen opstropen' om de economie weer op te bouwen en deze 'duurzaam, innovatief en toekomstbestendig te maken'. Het moet leiden tot een 'eerlijke economie'. Een goed uitgangspunt, daar zetten wij ons ook voor in.

Verkiezingsprogramma's langs de meetlat van ondernemersIn de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart analyseert opinieblad Forum de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die nu een coalitie vormen en de volgens de peilingen andere grootste partijen: VVD, D66, CDA en CU en PvdA, GroenLinks, SP en PVV. Volg de wekelijkse serie via www.vno-ncw.nl/forum

Jullie zeggen stevig te gaan investeren op alle niveaus – van startups tot grote bedrijven – om uit de coronacrisis te komen. We steunen de belofte van een omvangrijk herstel- en innovatiepakket en de focus op wonen, wegen en innovatie, zoals het plan voor één miljoen huizen erbij in 10 jaar om de schrijnende woningnood aan te pakken. Jullie stellen dat de problemen helaas zó groot en zó talrijk zijn, dat het CDA niet alles tot drie decimalen achter de komma kan uitrekenen en vooral de keuzes wil aangeven. We zetten een paar goede én minder goede keuzes van je op een rijtje:

Drie goede plannen van het CDA…

 

1. Verlos ons van de regeldruk

Het is een oud probleem en tegelijkertijd een actueel probleem: de regeldruk. We lezen niets liever dan dat jullie daar de ondernemers bij willen helpen. Bijvoorbeeld door een dedicated person aan te wijzen bij de Belastingdienst die mkb'ers, startups, scale-ups en familiebedrijven door vaak lastige regels en procedures moet loodsen.

 

Die afkeer van te veel regels zien we gelukkig ook als het gaat om Europa. In de definitieve versie van jullie programma melden jullie zelfs de introductie van het principe 'Een regel erbij is een regel eraf'. Supergoed. Nog eentje: zakelijke bankrekeningen moeten makkelijker kunnen worden geopend en 'regels rond toeslagen en heffingen' maak je een stuk eenvoudiger. Daar gaan ondernemersharten sneller van kloppen natuurlijk. We zien graag extra doelstellingen om de regeldruk ook daadwerkelijk te verminderen, vooral voor kleine werkgevers. Het is een uitdaging, want het probleem speelt al jaren en niemand heeft tot nog toe bewezen paarse krokodillen te kunnen verslaan.

Minder regeltjes voor ondernemers? Lees waarom wij daar ook voor zijn

 

2. Een sterk Europa

Het CDA hecht ook een sterk Europa, zeggen jullie. Zeker, bij een goed functionerend Europees verband zijn ook Nederlandse ondernemers gebaat. Zeker als, zoals voorgesteld, Europese aanbestedingen vaker ten goede kunnen komen aan Nederlandse bedrijven. Jullie verwoorden het goed als jullie schrijven: 'Europa zal vaker dan voorheen als wereldspeler op eigen kracht haar positie moeten bepalen om de Europese manier van leven en onze veiligheid en welvaart te beschermen. (…) Het Nederlands belang ligt in een sterk Europees blok dat in de wereld een rol van betekenis kan spelen en dingen gedaan krijgt.'

 

Jullie zeggen ook een Made in Europe-strategie te ontwikkelen om de levering van vitale producten en diensten in de maakindustrie, zorg, agrifood en (defensie)technologie veilig te stellen. Prima, maar nog belangrijker is het dat Europa – met z’n open economie, een groot goed – werkt aan het weerbaarder maken van de sectoren die je noemt. Meer publieke en private investeringen zijn nodig, de Europese strategie zou deze los moeten trekken.

Oh, en let op dat het niet té protectionistisch wordt met jullie voorgestelde Protected by Europe-strategie. Daarmee willen jullie 'voorkomen dat vitale sectoren en diensten als havens, landbouwgrond of de productie van medicijnen in buitenlandse handen vallen'. Brussel werkt hard aan instrumenten om minder afhankelijk te zijn van derde landen en buitenlandse investeerders te screenen op hun intenties. Dat is een goede zaak, Europa moet niet naïef zijn als het gaat om bijvoorbeeld investeringen van buiten de EU in havens en vliegvelden en overnames in vitale sectoren.

Weten wat wij belangrijk vinden voor de EU? We hebben alle prioriteiten op een rijtje gezet.

 

3. Innovatie in de zorg

Innovatie, we tellen dat woord ruim 50 keer in het programma. En vernieuwing is ons ook lief. Niet in de laatste plaats in de zorg. We lezen bij jullie dat jullie 'voluit de innovatie in de zorg stimuleren. Nieuwe behandelingen, videoconsults met je arts en het gebruik van data en nieuwe technologie bieden heel veel nieuwe mogelijkheden om de zorg voor patiënten te verbeteren, het werk van professionals te ondersteunen en kosten te besparen'. Helemaal waar, in corona heeft de digitalisering van zorg (en onderwijs) een grote sprong gemaakt: tijdens de lockdowns kon niet-coronazorg doorgang vinden via bijvoorbeeld beeldbellen. De grote uitdaging in ons decentrale zorgstelsel is vooral hoe we goed gebleken (digitale) zorg sneller tot de landelijke praktijk maken.

 

We zien dan ook graag dat bij zorgopleidingen de nachtverpleegkundige, de huisarts of oncoloog beter wordt voorbereid op de ingrijpende gevolgen die digitalisering nu al heeft op de aard van hun werk. Daarmee wordt brede toepassing van innovatie en arbeidsbesparende technologie sneller vanzelfsprekend, zodat de potentie daarvan de komende jaren in de Nederlandse gezondheidszorg wordt gerealiseerd.

Verdere digitalisering in de zorg is een goede ontwikkeling. Lees maar waarom we daar overtuigd van zijn. 

 

Het artikel gaat na de foto verder

Het CDA ging de verkiezingen in met lijsttrekker Hugo de Jonge. Die droeg het stokje over aan partijgenoot Wopke Hoekstra omdat de strijd tegen corona zijn tijd volledig opslokte
Het CDA ging de verkiezingen in met lijsttrekker Hugo de Jonge. Die droeg het stokje over aan partijgenoot Wopke Hoekstra omdat de strijd tegen corona zijn tijd volledig opslokte
Foto: Rijksoverheid

En drie niet zo goede punten:

 

1. Timmer verlofregelingen niet dicht

We lezen in 'Zorg voor elkaar' dat jullie werknemers en werkgevers afspraken willen laten maken over verruiming van calamiteitenverlof en rouwverlof. Ook de aanspraak op ouderschapsverlof moet ruimer en jullie willen nieuwe afspraken over mantelzorgverlof. We vinden specifieke verlofregelingen heus een sympathiek idee, maar volgens ons is het beter om niet voor elke aparte verlofaanleiding een specifieke regeling te treffen. Spreek een persoonlijk verlofbudget af, waarmee de medewerker naar eigen inzicht verlof kan regelen, naar eigen smaak en wens. Of het nou gaat om rouwen, trouwen, verhuizen of familieaangelegenheid. In sommige cao’s staat nauwkeurig tot welke graad hoeveel dagen rouwverlof wordt gegeven. Maar het gaat om individuele keuzes, wat heeft een persoon nodig. Houd rekening met individuele keuzes, niet elk rouwproces is in een vast aantal dagen te vatten. Daarom zijn er geen dichtgetimmerde regeling(en) nodig.

Verlof is belangrijk, maar voorkom een lappendeken aan afspraken. Lees bijvoorbeeld hoe we het ouderschapsverlof simpel en eigentijds willen maken.

Wie is Wopke Hoekstra?Hij stelde zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA, trok zich terug en werd uiteindelijk tóch lijsttrekker. Dat gebeurde nadat Hugo de Jonge zich in december terugtrok. Wopke Hoekstra (45) lijkt daarmee the comeback kid van het CDA. Hij studeerde rechten in Leiden en Rome. Na zijn afstuderen ging hij aan de slag bij Shell, werd later partner bij organisatieadviesbureau McKinsey en rolde in 2011 in de politiek als Eerste Kamerlid voor het CDA. In 2017 werd Hoekstra minister van Financiën. En wil zich nu inzetten om Nederland weer perspectief te bieden.

2. Maak van veiligheid geen papieren tijger

Veiligheid is belangrijk. Neem nou cybersecurity. Net als jullie maken we ons zorgen over hoe veilig de data van bedrijven online zijn. Ondernemers moeten ongestoord hun werk kunnen doen, zonder angst dat systemen worden gehackt of producten gestolen. Maar we lezen ook dat jullie met het bedrijfsleven bindende afspraken willen maken om de verspreiding van (drugs)criminaliteit tegen te gaan en weerbaarder te zijn tegen criminele invloeden. Jullie willen de poortwachtersfunctie bij kwetsbare branches versterken. Wij willen die ook versterkt hebben maar dan moeten de poortwachters daar wel de mogelijkheden, de tools voor krijgen. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot informatie van de overheid. Door allerlei privacybeschermende maatregelen wordt het uitvoeren van de rol als poortwachter bemoeilijkt en dat leidt tot heel langlopende, ingewikkelde trajecten. We voorspellen dat dat alleen maar extra administratie en nog meer regeldruk met zich mee gaat brengen. Zonder dat het probleem echt wordt aangepakt. Dat moet beter. Criminelen maken dankbaar gebruik van de strenge privacyregels en blijven voor de poortwachters onzichtbaar. 

Wij maken werk van (cyber)veiligheid. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een nieuw instrument ontwikkeld om de cyberweerbaarheid van ondernemers te vergroten.

 

3. Platformeconomie niet eruit pikken

Het afgelopen decennium zijn we steeds meer 'platforms' gaan zien, voor het bestellen van eten, ritjes en bezorgers. Het CDA omschrijft deze platformeconomie als een plek met 'nog te veel wegwerpbanen, slechte werkomstandigheden en andere misstanden. De ontwikkelaars en marketeers verdienen het geld, terwijl de fietskoeriers en magazijnmedewerkers onderbetaald het zware werk doen'. Er zijn altijd en overal misstanden en daar sluit niemand z’n ogen voor. Sterker, wij zetten er ook stevig op in dat die worden aangepakt. Maar dit is een wel erg tendentieuze framing van het werk. En als jullie voorstellen om dan maar extra handhaving en regulering in te stellen, gaan jullie wederom in tegen jullie eigen streven naar minder regels. Julie maken het ondernemers juist níet makkelijker.

 

Het werken in dienstverband of als zelfstandige moet breed worden opgelost en is niet specifiek aan platformen gebonden. Zie ook het SER-Advies dat een veel genuanceerder beeld schetst van de platformeconomie als een plek waar mensen snel aan het werk kunnen, ongeacht hun opleiding of achtergrond en consumenten meer keuze en gemak hebben. Zowel in de SER Verkenning als ook in het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat onlangs verscheen, geeft de meerderheid van de platformwerkers aan dat men tevreden is met het werk en met wat ze verdienen. Het beeld dat het CDA neerzet zal door de meerderheid van de platformwerkers niet worden herkend. 

De platformeconomie is een blijvertje. Wij vinden het belangrijk deze te omarmen en de zaken goed te regelen

 

Op de website tweedehuiskamer.nl zijn de 14 belangrijkste standpunten van het CDA in een virtuele omgeving op een rijtje gezet.

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

 

Pascal Theunissen
redacteur Forum
070 349 0161