'Goed geregelde arbeidsmigratie is onmisbaar'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-05-2022

Je stopt niet met fruit eten zodra er een rotte appel op de schaal ligt. Fruit is goed voor je nietwaar? Noodzakelijk zelfs, dus bedenk je manieren om het beter te beschermen. Zo is het ook met arbeidsmigratie. Tot mijn grote verbazing opperde de directeur-generaal van de Arbeidsinspectie onlangs daarmee te stoppen. Hij wil de hele schaal weggooien. Terwijl we in deze tijd van arbeidskrapte juist behoefte hebben aan méér mensen. Ik ken de specifieke misstanden en die moeten we uiteraard uitbannen, maar gerichte, goed geregelde arbeidsmigratie is goed voor ons, noodzakelijk zelfs.

 

Arbeidsmigratie tegen krimp beroepsbevolking  

We willen welvaart voor iedereen en onze economische kracht biedt die mogelijkheid. Maar terwijl onze bevolking de komende jaren stijgt, krimpt onze beroepsbevolking, vooral door vergrijzing. We hebben nu al tekorten in veel sectoren en dan komen de energietransitie en de woningbouwopgave er nog bij. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid moeten in de toekomst zelfs 1 op 3 mensen in de zorg werken om de sector overeind te houden.

 

We moeten dus alle mogelijke instrumenten inzetten om dit probleem op te lossen. Een leven lang om-, her- en bijscholing, investeren in arbeidsbesparende technologie en ja, ook arbeidsmigratie. Nogmaals, als die tenminste gericht en goed geregeld is.

 

Meer mensen in sectoren met tekorten 

De EU, de OESO, de ILO, Clingendael, en het eigen adviesorgaan van het kabinet ACVZ, allemaal wijzen ze op het belang strategischer om te gaan met arbeidsmigratie, vooral van buiten de EU.

En dat betekent dat we meer mensen toelaten, maar wel specifiek gericht op de beroepen en sectoren waar we tekorten hebben.

 

Goede behandeling arbeidsmigranten 

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan betere huisvesting en een goede behandeling van specifieke groepen arbeidsmigranten. De aanbevelingen daarover van de commissie-Roemer worden voortvarend opgepakt en uitgevoerd. De opbrengst van goed gereguleerde arbeidsmigratie komt onze brede welvaart ten goede en zorgt dat we ook de collectieve voorzieningen die wij allemaal willen, kunnen blijven aanbieden.

 

 

 

Ton Schoenmaeckers

Beleidssecretaris arbeidsmarkt