Gemeente en ondernemer hebben elkaar nodig

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-07-2021

Corona heeft gemeenten en ondernemers dichter bij elkaar gebracht, zo liet onze verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente ons vorige week zien. Nu is de kunst om het ook ná corona zo te houden en straks na de gemeenteraadsverkiezingen vol in te zetten op lokaal beleid dat het mkb (weer) laat floreren. Want ondernemers en lokaal bestuur hebben elkaar keihard nodig.

 

Opmars van grote steden

Niet de winnaar van de MKB-vriendelijkste gemeente was vorige week de verrassing (Rijssen-Holten, voor de derde keer op rij), maar de opmars van de grote steden op de ranglijst en de toegenomen algehele tevredenheid van ondernemers over de dienstverlening van hun lokale overheid. Door corona hebben veel gemeenten de banden met ondernemers(verenigingen) aangehaald, hun dienstverlening verbeterd en ondernemers op vele andere manieren extra bijgestaan.

 

Belang van ondernemers

De pandemie heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk ondernemers voor gemeenten zijn: niet alleen voor de lokale economie en werkgelegenheid, maar ook voor de leefbaarheid, de sociale cohesie, in maatschappelijk opzicht, via stages, sponsoring van het lokale verenigingsleven en ga zo maar door. En met name het mkb, met zijn lokale wortels, is in dat opzicht onmisbaar.

 

Investeren in lokale economie

Om ervoor te zorgen dat ondernemers kunnen herstellen van de coronacrisis, weer kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf, in verdere verduurzaming, is het cruciaal dat de gemeente op haar beurt blijft investeren in de lokale economie, met een goed oog en oor voor de wensen en behoeften van het lokale mkb. En dat de samenwerking die gedurende corona in zoveel gemeenten is verbeterd, wordt vastgehouden en verder wordt uitgebouwd.

 

Gaten in binnensteden

Zo zal er in een groot aantal gemeenten na de verkiezingen van maart 2022 ook serieus werk moeten worden gemaakt van binnensteden en andere winkelgebieden. Corona - in combinatie met de al langer durende effecten van online shopping - heeft daar letterlijk gaten geslagen, die de vitaliteit en aantrekkelijkheid van die gebieden ernstig aantasten. Daar zijn goede plannen nodig, in overleg met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners, om centra leefbaar en attractief te houden.

 

Goed vestigingsklimaat

Dat is in het belang van beide partijen, want ondernemers en gemeenten kunnen niet zonder elkaar. Het is ook niet voor niks dat recent in no time zo’n 50 gemeenten zich achter ons manifest schaarden, waarin we richting kabinet onze gezamenlijke zorgen uitten over de verslechtering van het Nederlandse vestigingsklimaat. Een goed vestigingsklimaat is immers een hoeksteen voor echte brede welvaart.

 

Jacco Vonhof
Voorzitter MKB-Nederland

 

Deze column is op dinsdag 20 juli ook verschenen op De Ondernemer