Moreel appèl aan verhuurders: aan de slag met faire huurverhogingen!

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
02-02-2023

Sinds een jaar worden huurders geconfronteerd met enorme huurverhogingen.

 

De meeste huurders van bedrijfspanden hebben een huurovereenkomst waarin staat dat de huur elk jaar mag worden geïndexeerd (en dus verhoogd) met een percentage gelijk aan de stijging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI), berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS. Dat ging decennia goed met verhogingen die schommelden tussen de 1 en 3 procent. Echter, die indexcijfers zijn in het afgelopen jaar tot enorme hoogten gestegen door de hoge energieprijzen. Tot meer dan 10 procent! Zonder de hoge energieprijzen, zouden de indexcijfers flink lager uitkomen.

 

De pineut

Vooral diegenen van wie de jaarlijkse huurverhoging deze periode ingaat, zijn de pineut. Zij kunnen door hun verhuurder worden getrakteerd op een verhoging van maar liefst, respectievelijk 12 (december), 14,5 (januari) of 14,3 procent (februari)! Volgens de huurovereenkomsten wordt namelijk het indexcijfer dat 4 maanden vóór de jaarlijkse huurprijsaanpassing ligt, gebruikt. En die waren in augustus, september en oktober nog hoger dan in de andere maanden.Zeer onredelijk en excessief, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Huurders betalen dus zelf én hoge energierekeningen, én krijgen ook nog eens te maken met een hogere huur voortkomende uit deze energieprijzen.

 

Deze verhoging is permanent, want het bedrag dat moet worden betaald is vervolgens weer de basis van de prijsaanpassing van het daarop volgende jaar enz.

Net als meerdere brancheorganisaties zoals INretail, KHN en BOVAG, zijn MKB-Nederland en VNO-NCW in gesprek met ministeries, Kamerleden en verhuurdersorganisaties zoals de ROZ, om iets aan deze in onze ogen onechtvaardige verhogingen proberen te doen. In principe staan verhuurders in hun recht, zij hebben met de huurder een overeenkomst aangegaan waarin het prijsindexcijfer als maatstaf voor verhoging wordt gebruikt. Maar dit leidt nu tot zeer onwenselijke situaties.

 

Onjuiste berekening

Bijkomend is dat dat de energieprijzen de indexcijfers tot grote hoogten drijft. Het CBS heeft onderkend dat de indexcijfers nu niet juist worden berekend en er dit jaar waarschijnlijk een aanpassing zal worden doorgevoerd.

 

Ook de Tweede Kamer onderkent de problemen van huurders. Een motie van JA21 in november 2022 om huurverhogingen te maximeren, is aangehouden en door minister Adriaansens (EZK) aan minister De Jonge (Wonen) doorgeleid. Het CDA heeft in een andere motie, op 20 december, de regering gevraagd in gesprek te gaan met verhuurders en een moreel beroep op hen te doen. Er zouden gezamenlijke richtlijnen moeten komen om maatwerk te bieden. Minister Adriaansens heeft deze motie overgenomen. Tot nog toe heeft dat echter nog niet tot verbeteringen geleid.

 

Moreel appèl

Totdat er iets wordt gedaan, nemen MKB-Nederland en VNO-NCW graag het morele appèl aan de verhuurders over:

 

Wacht niet erop dat huurder met u in gesprek gaat. Matig de huurverhoging tot een redelijk en billijk percentage. Bijvoorbeeld tot het percentage van het indexcijfer waarin de energieprijzen niet zijn doorberekend. Mocht u al uw huurder hebben bericht dat deze een grote verhoging tegemoet gaat zien, pas deze dan aan met terugwerkende kracht!

 

Modelbrief

Huurders kunnen in de tussentijd een brief sturen aan hun verhuurder met het verzoek de verhoging te matigen. Diverse brancheorganisaties hebben hiervoor een modelbrief opgesteld, onder meer INretail, Koninklijke Horeca Nederland en BOVAG.

 

Zie ook onze eerdere berichten over dit onderwerp: